Theo dõi trên

Phát triển thanh niên toàn diện

10/03/2022, 07:24 - Lượt đọc: 534

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

chung-tay.jpg

Mục tiêu phát triển

Nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ ký tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg, HĐND tỉnh đã ban hành dự thảo Nghị quyết về Phát triển thanh niên Bình Thuận giai đoạn 2022 – 2030. Với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bình Thuận phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Nghị quyết đã đề ra 6 mục tiêu cụ thể như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Cùng với giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đồng thời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Hàng năm có ít nhất 14.000 thanh niên được giải quyết việc làm; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm cũng như tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu…

Cả hệ thống cùng chung tay

Để hoàn thành các mục tiêu trên, chương trình đã đề ra những giải pháp cụ thể. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp nhằm giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động từ tỉnh đến cơ sở trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Đồng thời, tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên bằng cách đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ về việc làm và khởi nghiệp; tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với doanh nghiệp; định hướng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chăm sóc sức khỏe; tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên.

Song song đó, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể và thanh niên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tháng Thanh niên năm 2022: Nhiều hoạt động sôi nổi trong tuần đầu
Tuy tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022 vẫn diễn ra sôi nổi trong toàn tỉnh. Các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đã xung kích thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển thanh niên toàn diện