Theo dõi trên

Quang Lộc, người xây dựng Ðoàn thanh niên Bình Thuận 

31/03/2017, 08:28

BT- Ở tuổi 91, nhưng khi nói về những ngày đầu xây dựng Đoàn thanh niên cách mạng tỉnh, họa sĩ Quang Lộc (Lục Tấn Hưng) vẫn nhớ như in: “Giai đoạn 1960-1963, cách mạng miền Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Chiến thắng Hoài Đức-Bắc Ruộng (31/7/1960), Ấp Bắc (2/1/1963)… đã tạo nên một bước ngoặt lớn của phong trào đấu tranh cách mạng, từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang.

                
Họa sĩ Quang Lộc.

Một buổi sáng mùa xuân năm 1963, trong lúc trò chuyện với một số cán bộ Ban Tuyên - Văn - Giáo, đồng chí Hoàng Từ, thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nêu vấn đề   phải xây dựng đoàn thanh niên cách mạng. Tuy nhiên, Tỉnh ủy vẫn chưa tìm được người phụ trách thích hợp. Đồng chí đề nghị, ai có thể xung phong nhận nhiệm vụ trên. Sau khi suy nghĩ  một lúc, họa sĩ Quang Lộc nói: “Nếu Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, tôi  xin nhận nhiệm vụ!”. 

Và ngay chiều hôm đó, đồng chí Hoàng Từ  cho gọi ông Lộc và nói: “Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí và giao đồng chí làm Trưởng ban thành lập Đoàn thanh niên cách mạng tỉnh. Đồng chí có nhiệm vụ: Tập hợp thanh niên trong toàn tỉnh; vận động họ tham gia lực lượng vũ trang và các lực lượng cách mạng khác; tổ chức đào tạo cán bộ đoàn cơ sở…”. Dừng một lát rồi đồng chí Hoàng Từ dặn thêm: “Đây là nhiệm vụ quan trọng, tuy khó khăn, nhưng với năng lực, thường trực Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao”.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, đi đâu ông Lộc cũng được sự giúp đỡ tận tình của các địa phương. Nhiều thanh niên tình nguyện tham gia, chỉ trong một thời gian ngắn các huyện, thị vận động được hơn 500 người. Hoạt động của Đoàn ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo thanh niên, trong đó có nhiều thanh niên ở vùng đô thị tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang. Tổ chức mở trường đoàn, đào tạo hàng trăm cán bộ đoàn cơ sở. Trong thời gian này, ông được thường trực Tỉnh ủy giao chủ trì tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cách mạng tỉnh Bình Thuận; chủ trì tổ chức đại hội Hội liên hiệp thanh niên Bình Thuận và được bầu là Thư ký (nay gọi là chủ tịch Hộiliên hiệpthanh niên Bình Thuận).

Năm 1965, Tỉnh ủy giao thêm nhiệm vụ cho ngành tuyên giáo. Hoạt động của Ban Tuyên huấn phát triển thêm nhiều bộ phận chuyên môn: Giáo dục, tuyên truyền, văn nghệ, báo chí… ông được Tỉnh ủy điều động trở lại Ban Tuyên huấn với nhiệm vụ  Trưởng Tiểu ban Văn hóa - văn nghệ và báo, rồi ủy viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy...

Họa sĩ Quang Lộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụthường trực Tỉnh ủy giao. Nhờ đó, đã tập hợp đông đảo lực lượng thanh niên bổ sung cho cách mạng, giành nhiều chiến thắng trên các mặt trận vũ trang và mặt trận chính trị ở Bình Thuận, tạo bước ngoặt cho giải phóng Bình Thuận và đại thắng mùa xuân 1975.

Nhiều năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), họa sĩ Quang Lộc vẫn công tác tại Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh… trước khi nghỉ hưu ở phường Phú Thủy,  Phan Thiết.

Quang Phát(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quang Lộc, người xây dựng Ðoàn thanh niên Bình Thuận