Theo dõi trên

Quyết liệt thực hiện Đề án 06 đảm bảo kế hoạch

14/12/2022, 09:27 - Lượt đọc: 2,070

BTO-Chiều 13/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 11 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, các sở, ngành, địa phương tỉnh Bình Thuận đã chủ động tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 nghiêm túc, đúng tiến độ theo lộ trình đề ra. UBND tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư, hộ tịch, tiêm chủng, công tác cấp CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử, công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến… Đã triển khai thực hiện đạt 10/15 nhiệm vụ năm 2022, triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; thu thập, rà soát, đồng bộ 1.476.629 nhân khẩu thường trú vào hệ thống CSDLQG về DC, cấp CCCD đạt 94,49%.

de921f098ba752f90bb66.jpg

Quá trình thực hiện Đề án cũng gặp một số tồn tại hạn chế như: Hiện còn 5 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2022 chưa hoàn thành. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng của một số sở, ngành, địa phương chưa nghiêm túc. Công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 của ngành y tế theo đánh giá của Bộ còn chậm; Việc thực hiện các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư tại Công an một số địa phương còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.

7a5f95d3017dd823816c5.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng đánh giá hội nghị hoàn thành chương trình đề ra và có nhiều ý kiến phát biểu có trách nhiệm, sát với thực tế, đã bổ sung làm rõ thêm nhiều vấn đề, chỉ ra những tồn tại vướng mắc, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Đề án 06 trong thời gian tới. Hơn 11 tháng triển khai Đề án 06 tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu góp phần tạo chuyển biến tích cực, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai Đề án 06 của tỉnh đang ở thời điểm quan trọng còn nhiều việc phải triển khai, hoàn thành trước khi Luật Cư trú có hiệu lực vào ngày 1/1/2023. Từ nay đến 31/12, Các cấp, các ngành phải hoàn thành tất cả các công việc liên quan đến đề án để hòa mạng cùng với toàn quốc. Vì vậy các cấp, các ngành phải tập trung cao nhất lên kế hoạch, kịch bản triển khai tính từng ngày để đảm bảo tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các sở ban ngành phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp trong thời gian tới.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Đề án 06. Tiếp tục củng cố, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực làm sạch dữ liệu đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống để kết nối, đồng bộ, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đẩy mạnh triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được phê duyệt tại Đề án 06. Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, thiết bị… đảm bảo an ninh, an toàn thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu công việc triển khai Đề án tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06, trong đó, chú trọng việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng, phong phú, lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân, vì đây là Đề án liên quan đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của tỉnh cần có sự “đồng hành” của toàn hệ thống chính trị và của người dân.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngăn chặn “báo hóa” tạp chí, “tư nhân hóa” báo chí
Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quyết liệt thực hiện Đề án 06 đảm bảo kế hoạch