Theo dõi trên

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh

08/11/2023, 05:18

Thời gian qua, các trường phổ thông trong tỉnh đã tích cực đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cho học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” đã được các cơ sở giáo dục trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện.

24481193-445b-4a98-b74e-bc6545848bc7.jpeg
6edf7362-8e37-456a-972a-90e0ba73f110.jpeg
Học sinh được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, các cơ sở giáo dục đã quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, chương trình, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) và triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến GDPL. Đồng thời, thực hiện nội dung dạy học các hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp (HĐTNHN), ngoài giờ lên lớp (NGLL), Giáo dục kinh tế và pháp luật trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (GDPT). Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh chủ động phối hợp liên ngành với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua di sản văn hóa năm 2023. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng các thiết chế văn hóa dùng chung, cho học sinh có điều kiện vui chơi, giải trí, thể thao, dã ngoại kết hợp với các hoạt động về nguồn tại các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề, khu du lịch... góp phần đưa di tích, lịch sử, văn hóa địa phương gần gũi hơn với các em học sinh.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục trong tỉnh triển khai hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong các môn học như ngữ văn, lịch sử và thông qua các HĐTNHN, hoạt động NGLL. Kết hợp dạy chữ, dạy người, trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học. Giáo dục phát triển toàn diện cả thể chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc duy trì hiệu quả, thiết thực hoạt động của các trang web, fanpage, để phổ biến và truyền tải các thông tin giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương sáng “Người tốt việc tốt”, phổ biến GDPL, tổ chức các diễn đàn thi đua, học tập, giáo dục trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sân chơi lành mạnh, sôi nổi, có sức lan tỏa cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành công văn về hướng dẫn sử dụng tài liệu, sổ tay công tác xã hội và tư vấn tâm lý học đường gồm: Sổ tay thực hành công tác xã hội trường học và sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông. Qua đó, có 100% cơ sở giáo dục thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học; 100% cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm điều lệ các cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả học tập, rèn luyện của thanh niên, học sinh; 100% thanh niên là học sinh phổ thông được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn, Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Để làm tốt hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, thời gian tới ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chăm lo giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển. Nhờ đó, sự nghiệp GD&ĐT vùng DTTS, MN trong tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh