Theo dõi trên

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia các cấp

07/02/2023, 05:35

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 27, ngày 27/1/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh.

img_0327(1).jpg

Theo đó, tổ chức quán triệt sâu, kỹ nội dung Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động. Thường xuyên chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội.

Lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia các cấp, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội và phục vụ trực tiếp, đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp Hội, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực thi pháp luật. Tích cực làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng bãi ngang ven biển; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, tăng cường hòa giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân.

Phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân, trọng tâm là Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Kế hoạch số 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12.

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ra nước ngoài, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về cơ sở pháp lý phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc tham gia góp ý vào các dự án Luật của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, nhất là các quy định về giao đất, cho thuê đất, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, về cải cách tư pháp, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

LÊ NINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Luật gia kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
Sáng 19/8, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội thảo kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 – 1/4/2022).
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một nhà báo chân chính, một tấm gương mẫu mực
Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam buồn thương, tiếc nuối và kính trọng, đặc biệt là những người làm báo như chúng tôi. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia các cấp