Tạo dựng niềm tin cho nhân dân từ việc học tập và làm theo gương Bác

07/06/2023, 06:07 - Lượt đọc: 1,692

Qua 2 năm triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá các cấp ủy đã vận dụng linh hoạt nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc học tập và làm theo gương Bác bằng cách xác định những nội dung đột phá sát với thực tế để thực hiện, bước đầu đạt được kết quả khả quan. Từ đó tạo dựng được niềm tin, khơi dậy và phát huy được nội lực, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua

Triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận số 01 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; chú trọng giải quyết những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện chế độ chính sách, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước… được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

a.jpg

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 06 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về lịch sử Đảng, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên tự soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước nhân dân kể từ khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 3 vấn đề bức xúc tập trung giải quyết. Đầu tiên là nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp đó, tập trung chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cuối cùng là vấn đề bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên nâng cao lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới...

Tiếp tục tạo sức lan tỏa

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu đầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy hiệu quả vai trò Bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Kết luận số 01, Kế hoạch số 39 và chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch hành động và kế hoạch làm theo, gắn với đăng ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng hàng năm. Cùng với đó, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã xác định; đồng thời đánh giá, rà soát, lựa chọn điều chỉnh, bổ sung các vấn đề bức xúc để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vào cuối năm 2023. Song song, đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình thiết thực, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; phổ biến và nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội...

THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Nam: Lan tỏa cách làm hay, hiệu quả việc học tập làm theo Bác
Sau 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, huyện Hàm Thuận Nam đã thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.
Nổi bật
Tìm “lối ra” cho thanh long Bình Thuận. Bài 1
Trải qua giai đoạn dài phát triển khá mạnh, ổn định, đến nay ngành hàng thanh long cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó chúng ta cần nhận diện đầy đủ, toàn diện những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để giúp nhà quản lý, nông dân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp cùng chung tay góp phần giải quyết khó khăn, tìm “lối ra”, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm trái thanh long trên thương trường…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo dựng niềm tin cho nhân dân từ việc học tập và làm theo gương Bác