Theo dõi trên

Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị: “Chìa khóa” củng cố niềm tin

07/06/2024, 05:04

Năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11). Sau 5 năm, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời xử lý, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, tạo đồng thuận cao, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và chính quyền.

Khi trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, Bình Thuận đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đối thoại với người dân, đồng thời trực tiếp cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo xem xét giải quyết một số vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài tại địa phương. Để thực hiện tốt được quy định này, những bài học kinh nghiệm được tỉnh rút ra đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị các cấp, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Song song đó, đã dự báo được, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết ngay khi mới phát sinh khiếu kiện, nhất là các vụ khiếu kiện đông người.

tiep-dan.jpg
Lãnh đạo tỉnh đối thoại với nhân dân Hàm Thuận Bắc. Ảnh tư liệu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là công tác đối thoại với người dân được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Theo đó, hàng năm, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức đối thoại với đại diện Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai, khoáng sản, xây dựng, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận… Bí thư các huyện, thị, thành ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại các xã, phường, thị trấn. Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân ở địa phương mình. Thông qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời giải thích những vấn đề người dân hiểu chưa đúng; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; chỉ đạo giải quyết những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cũng đã được người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo giải quyết hiệu quả, đảm bảo theo quy định. Theo báo cáo, trong 5 năm qua, bí thư cấp ủy và thường trực cấp ủy các cấp của tỉnh đã tiếp nhận 6.643 đơn, thư của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó, có 2.822 phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý, chỉ đạo xử lý; 3.821 phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền xử lý, chỉ đạo xử lý. Nội dung chủ yếu kiến nghị về việc thu hồi đất đai, đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý, bảo vệ rừng; các hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; việc khiếu nại các bản án, quyết định khởi tố vụ án, việc thi hành án của các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp; tranh chấp dân sự; tranh chấp tài sản; khiếu nại, tố cáo đối với quyết định giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo…

tiep-dan-1.jpg
Người dân kiến nghị.

Tạo chuyển biến hơn nữa trong việc đối thoại, tiếp công dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã chỉ rõ những hạn chế, bất cập còn tồn tại. Đó là, công tác phối hợp giữa một số địa phương với các cơ quan chức năng trong giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài chưa chặt chẽ, đồng bộ. Công tác quản lý, theo dõi, tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương chất lượng chưa cao; việc xác định, phân loại đơn thư còn lúng túng, chưa chính xác dẫn đến việc áp dụng trình tự, thủ tục giải quyết chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật… Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do năng lực, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa đảm bảo yêu cầu, đa số làm công tác kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận Nhân dân chưa đầy đủ về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo nên chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Nhiều trường hợp gửi đơn khiếu tố nhiều nơi, vượt cấp, nhằm gây áp lực giải quyết cho các cấp chính quyền; có trường hợp đã giải quyết nhiều lần hoặc quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật nhưng người dân vẫn không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện hoặc chuyển từ hình thức khiếu nại sang tố cáo (khi khiếu nại không đạt được mục đích), dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, có chỗ còn buông lỏng dẫn đến tình trạng lấn, chiếm đất, chuyển nhượng đất đai trái phép, xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Nhằm tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là công tác trọng tâm, thường xuyên. Người đứng đầu cấp ủy các cấp duy trì và thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất. Ngoài ra, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy cấp dưới trong việc triển khai Quy định số 11; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao, đảm bảo tiến độ, thời gian quy định, hạn chế tình trạng đơn, thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp phải nắm chắc tình hình, tập trung phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, khi mới phát sinh khiếu kiện, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người gây phức tạp tình hình; chú trọng công tác đối thoại, giáo dục, thuyết phục người dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện đông người.

Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị, quy định thời gian tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy như sau:

- Tiếp dân định kỳ:

+ Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng.

+ Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

- Tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau:

+ Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau.

+ Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Coi công nghệ số như lực lượng quản lý cơ bản trên không gian mạng
Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực Công Thương, sáng 5/6, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia giải trình trước Quốc hội về việc sử dụng công nghệ để giải quyết các mặt trái của thương mại điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia thương mại điện tử.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị: “Chìa khóa” củng cố niềm tin