Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng

09/11/2022, 20:23 - Lượt đọc: 288

Chiều 9-11, tại thành phố Hải Phòng, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Hải Phòng và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo, báo Đảng, bưu điện và các đơn vị liên quan thuộc gần 30 tỉnh, thành phố trong khu vực…

Đại diện Ban tổ chức trao tặng hoa cho đại diện lãnh đạo thành Phố Hải Phòng
Đại diện Ban tổ chức trao tặng hoa cho đại diện lãnh đạo thành Phố Hải Phòng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: Trong những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân…

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, báo và tạp chí của Đảng đã phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo và tạp chí của Đảng cũng tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, luận giải thuyết phục các vấn đề mà cuộc sống đặt ra; là nguồn kiểm chứng thông tin tin cậy đối với bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng thật sự “là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng”…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chào mừng, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang cho hay, các ấn phẩm từ báo in, tạp chí của Đảng luôn là nguồn thông tin chính thống, tin cậy của bạn đọc. Báo và tạp chí của Đảng không thể thiếu trong công tác định hướng dư luận xã hội và ổn định chính trị, xây dựng niềm tin trong nhân dân, là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đông đảo nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng chia sẻ, cùng với tập trung phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm đến hoạt động báo chí; coi trọng vai trò của báo chí trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đông đảo nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, và lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Hải phòng chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, và lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Hải phòng chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh việc Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, phối hợp Thành ủy Hải Phòng, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các báo đảng địa phương tổ chức Hội nghị quan trọng này.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Báo, tạp chí Đảng phải đảm đương sứ mệnh ngọn cờ tư tưởng, lý luận, thực hiện tuyên truyền có hệ thống, bài bản nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Bản lĩnh, vai trò, tầm vóc, vị thế, tính độc đáo của báo, tạp chí Đảng không chỉ ở cung cấp thông tin, mà cơ bản hơn, là công cụ làm công tác tư tưởng, làm công tác lý luận và định hướng thực tiễn, trở thành “tài liệu nguồn” chuẩn mực cho nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, hướng dẫn lý luận để vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn: Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng-lý luận của Đảng. Các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

ồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị

Cấp ủy cần giao cho một đơn vị làm đầu mối (Ban Tuyên giáo cấp tỉnh hoặc huyện) thực hiện đặt mua cho các đơn vị, địa phương cơ sở, bảo đảm đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục; đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn….

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị trong giờ nghỉ giải lao
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị trong giờ nghỉ giải lao

Cùng với đó, các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục tổ chức được các sản phẩm báo chí có chất lượng cao, bảo đảm “đúng, trúng, hay”, “đúng vai”, là lực lượng chủ đạo, có vai trò dẫn dắt, đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhu cầu nhận thức tư tưởng, lý luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân…

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hải phòng phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hải phòng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trao đổi, thảo luận, giới thiệu những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cũng như các giải pháp khắc phục những hạn chế, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai phát biểu
Đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai phát biểu

Theo nhandan.vn

BAONHANDAN.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2022): Mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại
Cách đây 105 năm, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ V.I.Lênin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng