Theo dõi trên

Tinh giản biên chế kết hợp với tái cơ cấu đội ngũ cán bộ

13/07/2023, 05:33

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29, ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế và quy định những đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế gồm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ.

tinh-gian.jpg
Ảnh minh họa.

Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp tinh giản biên chế đó là: Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ. Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 1 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật. Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Nghị định còn quy định cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã nghiêm túc tiếp thu, chủ động triển khai và tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh và của huyện về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Toàn tỉnh hiện có 20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 122 cơ quan chuyên môn cấp huyện, đảm bảo theo đúng số lượng quy định của Trung ương. Tỉnh đã hoàn thành việc rà soát tổ chức đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, dự kiến sẽ giảm từ 145 phòng, ban, đơn vị trực thuộc còn 112 phòng, ban, đơn vị trực thuộc (giảm 22,8%). Đối với cấp huyện, dự kiến giảm từ 122 cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố còn 95 phòng chuyên môn (giảm 22,1%). Đối với công tác tinh giản biên chế, UBND tỉnh đã xây dựng lộ trình cắt giảm tổng biên chế hành chính đến năm 2021 là 484 biên chế.

Thời gian tới Sở Nội vụ tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh. Việc tinh giản biên chế của tỉnh đến thời điểm này cơ bản đảm bảo tiến độ theo quy định của Trung ương. Chỉ tính trong năm 2022, kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh không thay đổi so với năm 2021, do đó các sở, ngành, địa phương đã nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế, kết hợp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thực hiện nghiêm việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, rà soát, xử lý kịp thời các trường hợp bổ nhiệm chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

THANH QUANG


(1) Bình luận
Bài liên quan
Tánh Linh: Chấn chỉnh hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản
BTO-Trước tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại, UBND huyện Tánh Linh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trường hợp đủ cơ sở thì xử lý hình sự theo quy định…
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tinh giản biên chế kết hợp với tái cơ cấu đội ngũ cán bộ