Theo dõi trên

Trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

27/05/2024, 05:05

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chất sống còn. Xác định vị thế, vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, những năm qua các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên đã diễn ra rất tích cực, sôi nổi, đặc biệt là trên không gian mạng.

Vai trò tuổi trẻ…

Theo thống kê, hiện nay có hơn 90% giới trẻ sử dụng các nền tảng trên không gian mạng như: Facebook, zalo, tiktok… để tiếp nhận cũng như chia sẻ thông tin. Và đây cũng chính là những nền tảng mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng để truyền tải, xuyên tạc những thông tin xấu độc, sai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu của chúng chính là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh; gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lôi kéo, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, chúng thường xuyên lợi dụng những sự kiện nhạy cảm, phức tạp để lan truyền thông tin xấu độc, hướng dư luận xã hội tập trung vào những quan điểm lệch lạc, sai trái. Nếu người dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên không bản lĩnh, không vững vàng sẽ bị sa ngã.

mang.jpg
Nhiều hoạt động của tuổi trẻ Bình Thuận trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Vì vậy, Đảng ta đặc biệt coi trọng vai trò và huy động sức mạnh của thanh niên, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là cần thiết hơn bao giờ hết.

Tại Bình Thuận, với khoảng 154.744 thanh niên, chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh, những năm qua, lực lượng này đã góp phần tích cực cũng như đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị tỉnh nhà. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã xác định “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch” là một trong những nội dung trọng tâm, cần quan tâm thực hiện. Để thực hiện được nội dung trên, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tập trung chú trọng “trận địa” mạng xã hội và tận dụng ưu thế của mạng xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực dẹp tiêu cực” để đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống lên các trang mạng xã hội do Đoàn - Hội - Đội quản lý; thành lập các nhóm trên các trang mạng để kịp thời thông tin, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm đổi mới, sáng tạo, linh hoạt các hình thức tuyên truyền gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi khối, đối tượng, nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng…

Từ những cách làm trên, đã tạo được sự chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội, cán bộ, đảng viên và đoàn viên, thanh niên trong nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mỗi đoàn viên thanh niên cũng đã xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

…Và trách nhiệm

Vấn đề đặt ra hiện nay trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với lực lượng đoàn viên thanh niên đó là vẫn có không ít trường hợp trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn những hạn chế. Chính những hạn chế này đã khiến cho một bộ phận đoàn viên thanh niên dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, chia sẻ những thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng dẫn đến sa ngã, lệch lạc trong suy nghĩ và hành động. Ngoài ra, còn tình trạng sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên chưa được kiểm soát chặt chẽ về nội dung lẫn cách thức sử dụng…

Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Từ thực tiễn trên cho thấy, hơn lúc nào hết các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải có nhiều hình thức hơn nữa trong việc tập hợp thanh niên, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh cần thực hiện phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật. Nhất là, thường xuyên tuyên truyền các gương tiêu biểu, điển hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giúp lan tỏa năng lượng tích cực, lối sống đẹp trong đoàn viên thanh niên, duy trì chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Đặc biệt, là người chủ tương lai của đất nước, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải trang bị cho mình kiến thức, tăng cường khả năng “miễn dịch”, nâng cao “sức đề kháng” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đối tượng xấu. Bởi khi đã được trang bị đầy đủ thì chắc chắn thanh niên sẽ không còn cảm thấy khó trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.                  

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cần nghiên cứu bổ sung thêm các loại tội phạm để người thi hành nhiệm vụ được nổ súng khi thực hiện
BTO-Tham gia góp ý Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tại tổ 15 chiều 24/5 Đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã nêu các vấn đề thực tiễn cần đưa vào luật để luật đi vào cuộc sống.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng