Theo dõi trên

Triển khai phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

15/05/2024, 05:00

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, đề án được triển khai tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2030. Đối tượng triển khai gồm: Thanh niên, học sinh, sinh viên đang học chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các cơ sở GDNN. Cán bộ quản lý, nhà giáo đang làm việc và giảng dạy trong các cơ sở GDNN. Mục tiêu cụ thể là 100% các cơ sở GDNN được tuyên truyền nâng cao nhận thức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN. Phấn đấu đến hết năm 2030, 100% các trường cao đẳng, 80% các trường trung cấp, 45% các trung tâm GDNN tổ chức đào tạo, lồng ghép đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên GDNN. Đồng thời, hình thành mạng lưới, liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở GDNN trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN.

z5438481771578_677ee3b9612bca6bf628571d9b5609f0.jpg
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và các cơ quan, tổ chức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng, biên soạn chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng mềm dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm. Khuyến khích, huy động, lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo GDNN, các chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp có kinh nghiệm về ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo tham gia giảng dạy cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN. Nghiên cứu mô hình, thí điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm. Khảo sát, xây dựng nội dung, hình thức triển khai và nghiên cứu thí điểm đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN...

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
UBND TP. Phan Thiết xác định từ nay đến năm 2030, phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn.
Nổi bật
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới…” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm sáng rõ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và nâng cao năng lực tổ chức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói riêng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp