GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả
10 ngày trước Xã hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh năm 2023.
 • Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
  9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo là một trong những giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận GDNN, tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 • Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế
  9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Năm 2022, công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường được tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xã hội.
 • Chú trọng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Những năm qua, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện theo hướng tăng cường năng lực, chất lượng và nâng cao hiệu quả đào tạo. Nhờ đó, năng lực đào tạo ngày càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
 • Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp
  9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và đẩy mạnh cung ứng nhân lực có kỹ năng nghề cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương tập trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông GDNN trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống nền tảng số; không gian công cộng…
 • Tạo đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp
  9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045...
 • Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022 - 2027” đã đề ra một số mục tiêu và những giải pháp cụ thể nhằm hướng đến sự hài hòa trong quá trình giảng dạy, học tập và thực thi pháp luật tại các cơ sở GDNN cũng như cả hệ thống quản lý và vận hành...
 • Hỏi - đáp về giáo dục nghề nghiệp
  9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Hỏi: Nhà nước đã có những chính sách gì về phát triển xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp?
 • Gắn liên kết đào tạo nghề với giải quyết việc làm
  9 tháng trước Xã hội
  Thời gian qua, công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) ở huyện Bắc Bình có nhiều chuyển biến. Cơ cấu lao động chuyển đổi phù hợp với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, việc đào tạo nghề theo nhu cầu người lao động đã đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động của thị trường lao động.
 • Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập
  một năm trước Xã hội
  Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không chỉ bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động mà còn giúp cơ sở GDNN nâng cao vị thế, vai trò đào tạo, thu hút học viên. Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025, chất lượng đào tạo nghề của một số trường tiếp cận trình độ quốc gia, khu vực ASEAN; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 30 - 32%.
 • Đầu tư xưởng thực hành để nâng chất lượng dạy nghề
  một năm trước Giáo dục - Thanh niên
  Trung tâm Giáo dục dạy nghề Tuy Phong được thành lập và đi vào hoạt động cách đây 20 năm. Đầu năm 2016 cở sở dạy nghề này được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phong.
 • Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
  một năm trước Giáo dục - Thanh niên
  Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng với mục đích đánh giá kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học tập, làm cơ sở để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Đồng thời, kỳ thi cũng là cơ sở để các trường đại học có thể sử dụng kết quả thi để tuyển sinh.
 • Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp đặc biệt cho học sinh huyện đảo Phú Quý
  một năm trước Giáo dục - Thanh niên
  BTO - Báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp đặc biệt cho học sinh huyện đảo Phú Quý vào tối 15/3/2022.
 • Hàm Thuận Nam: 
Đào tạo nghề cho gần 5.400 lao động nông thôn
  một năm trước Xã hội
  Thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), 10 năm qua, huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức đào tạo nghề cho gần 5.400 học viên, trong đó Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức mở được 68 lớp với gần 2.000 học viên.
 • Tăng cường giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  một năm trước Giáo dục - Thanh niên
  BT- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp quyền Việt Nam. Những năm qua, cùng với cả nước tỉnh Bình Thuận đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai và thực hiện tốt công tác này, nhất là việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 • Bình Thuận tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
  một năm trước Giáo dục - Thanh niên
  BTO- Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức trực tuyến và trực tiếp tại hội trường Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.
 • Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025
  2 năm trước Giáo dục - Thanh niên
  BTO- Nhằm tập trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống nền tảng số và nhiều hình thức khác, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.Theo đó, tất cả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Huy động các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ tuyển sinh, đào tạo, đánh giá tới tuyển dụng và việc làm nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế...
 • Bồi dưỡng giảng viên giáo dục nghề nghiệp hạng III
  2 năm trước Giáo dục - Thanh niên
  BTO - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ khai giảng Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp (hạng III) cho hơn 85 giảng viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. 
 • Đẩy mạnh truyền thông giáo dục nghề nghiệp
  3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
  BT- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa vừa ký ban hành kế hoạch truyền thông giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác truyền thông về GDNN phải được tổ chức sâu rộng, toàn diện, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, trong đó chú trọng tới các ấn phẩm, video clip... giới thiệu về nghề, quảng bá hình ảnh nghề nghiệp. Chú trọng hướng truyền thông đến cơ sở GDNN và các bậc phụ huynh học sinh, học sinh THCS, THPT.
 • Thúc đẩy gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
  3 năm trước Xã hội
  BT- Gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với doanh nghiệp được coi là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, cũng như chất lượng lao động. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ, TB&XH) làm tốt nhiệm vụ đầu mối hỗ trợ các cơ sở GDNN gắn kết với doanh nghiệp, thị trường lao động.
 • Hàm Thuận Nam chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid -19BTO- Đến ngày 20/3, huyện Hàm Thuận Nam có 02 cơ sở cách ly tập trung. Cơ sở 1 đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện với số lượng 30 giường; cơ sở...
  3 năm trước Xã hội
  Để đảm bảo cho cơ sở cách ly tập trung đi vào hoạt động, trước mắt huyện tập trung hoàn chỉnh cơ sở 1, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để đưa cơ sở cách ly tập trung sớm đi vào hoạt động; theo đó, huyện sẽ thành lập Ban Quản lý cở sở cách ly tập trung do Phó Chủ tich UBND huyện làm Trưởng ban, thành lập Tổ bảo vệ, Tổ thông tin báo cáo và Tổ dinh dưỡng, hậu cần.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO