Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

14/12/2022, 07:14 - Lượt đọc: 432

Tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022 - 2027” đã đề ra một số mục tiêu và những giải pháp cụ thể nhằm hướng đến sự hài hòa trong quá trình giảng dạy, học tập và thực thi pháp luật tại các cơ sở GDNN cũng như cả hệ thống quản lý và vận hành...

Những định hướng cụ thể

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022 - 2027”. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu cụ thể là phấn đấu 100% cơ sở hoạt động GDNN tổ chức tuyên truyền, PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm. Đồng thời, kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

11.jpg
Ảnh minh hoạ. N.Lân

Tiếp đó, phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật GDNN, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 100% người học trong các cơ sở hoạt động GDNN thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận...

Ngoài ra, phấn đấu 70% cơ sở hoạt động GDNN, trong đó 100% trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, PBGDPL để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cơ sở hoạt động GDNN.

Thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động GDNN trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đi đôi với đó, cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; trong đó, khuyến khích, huy động, lựa chọn người có trình độ, kiến thức và hiểu biết pháp luật để tham gia công tác PBGDPL và làm công tác pháp chế trong các cơ sở hoạt động GDNN.

Mặt khác, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Trong đó, tập trung tuyên truyền, PBGDPL về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề. Tiếp tục đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

Chú trọng tổ chức “Ngày pháp luật”; tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho người học; tham gia cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi do cấp trên tổ chức. Lồng ghép công tác tuyên truyền, PBGDPL qua các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Trọng tâm là triển khai số hóa bài giảng điện tử của môn học pháp luật; số hóa các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, PBGDPL để triển khai giảng dạy môn học Pháp luật trực tuyến và tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến. Đồng thời, sử dụng các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng của mạng xã hội vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích, huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia tuyên truyền, PBGDPL; đội ngũ luật sư, luật gia, đối tượng am hiểu pháp luật... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến trong cơ sở hoạt động GDNN…

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Gắn liên kết đào tạo nghề với giải quyết việc làm
Thời gian qua, công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) ở huyện Bắc Bình có nhiều chuyển biến. Cơ cấu lao động chuyển đổi phù hợp với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, việc đào tạo nghề theo nhu cầu người lao động đã đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động của thị trường lao động.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp