Tạo đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp

15/12/2022, 05:53 - Lượt đọc: 492

Phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Chiến lược phát triển GDNN được coi là “sợi dây” xuyên suốt, làm cơ sở, định hướng để thúc đẩy sự phát triển hệ thống GDNN trong thời gian tới. Đây là sự tiếp nối của Chiến lược dạy nghề, được thực hiện trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chất lượng đào tạo nghề của một số trường tiếp cận trình độ quốc gia, khu vực ASEAN; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 30 - 32%. Phấn đấu đến năm 2030, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề quốc gia và các nước đang phát triển; tích cực tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 32 - 37%.

111.jpg
Ảnh minh họa. N.Lân

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là “Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo” và “Phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong GDNN” là giải pháp đột phá. Cụ thể, tỉnh sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GDNN. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nhân lực trong GDNN. Cùng với đó, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. Phát triển đồng bộ hạ tầng số bao gồm hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan quản lý nhà nước về GDNN ở địa phương và các cơ sở GDNN.

Mặt khác, cùng với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong GDNN, tỉnh sẽ gắn kết chặt chẽ GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động. Trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong các hoạt động GDNN trên cơ sở hài hòa lợi ích và trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tổ chức thực hiện tốt việc điều tra cung - cầu lao động, dự báo thị trường lao động, việc làm, dự báo nhu cầu đào tạo nghề đặc biệt các ngành nghề khoa học - kỹ thuật - công nghệ, ưu tiên cho công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao, các kỹ năng tương lai. Kết nối kịp thời giữa cung và cầu lao động, giữa người lao động, cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động…

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh sẽ tuyển mới đào tạo nghề cho 10.000 người/năm. Thu hút từ 40 - 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống GDNN; học sinh, sinh viên nữ đạt trên 30% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới. Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo nghề nghiệp đạt 25%. Tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp đạt 25%.

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đầu tư cho ngôi trường vùng sâu
Xã Sông Bình được thành lập năm 2003 với hơn 3.132 nhân khẩu. Nhiều năm nay Sông Bình vẫn là một trong những xã nghèo, đời sống, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hàng năm còn nhiều khó khăn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp