TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HÀM THUẬN

Đưa văn hóa đọc đến với học sinh Dân tộc thiểu số
một năm trước Văn hóa - Thể thao
Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hàm Thuận là cơ sở giáo dục bậc Trung học cơ sở cho học sinh đồng bào các dân tộc: Rai, Chăm, K’Ho, Tày, Nùng, Nộp ở các xã La Dạ, Đông Giang, Đông Tiến, Thuận Hòa, Thuận Minh, Hàm trí, Hàm Phú và thị trấn Ma Lâm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO