Theo dõi trên

Truyền thông chương trình xây dựng nông thôn mới

17/10/2022, 06:05 - Lượt đọc: 924

Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 vừa ban hành Quyết định 622 về chương trình truyền thông phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, nội dung sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm. Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền kế hoạch thực hiện các chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với NTM, chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM, chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM, chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM. Tuyên truyền kế hoạch triển khai thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, khẩu hiệu... của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chương trình OCOP.

Huyện NTM Đức Linh phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao.

Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị, những điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM tỉnh. Các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân; mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; mô hình bảo vệ môi trường, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, dân tộc...

Tuyên truyền sâu rộng những địa phương tiêu biểu trong việc xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp... xây dựng hình ảnh về người nông dân chuyên nghiệp, người lãnh đạo cộng đồng...

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh
BTO-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyền thông chương trình xây dựng nông thôn mới