Theo dõi trên

Tỷ lệ hộ nghèo Phan Thiết giảm còn 0,63%

08/04/2024, 05:11

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, số hộ nghèo thành phố Phan Thiết cuối năm 2022 là 442 hộ đã kéo giảm còn 390 hộ vào cuối năm 2023, chiếm tỷ lệ 0,63% so với số hộ toàn thành phố.

Đó là kết quả nổi bật vừa được UBND TP. Phan Thiết báo cáo tại Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Theo đánh giá tại hội nghị sơ kết, nhờ sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã đã tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đạt kết quả. Đời sống của một bộ phận người nghèo được nâng lên và từng bước vươn lên thoát nghèo. Các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề… được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Vốn tín dụng chính sách “trợ lực” góp phần công tác giảm nghèo thành phố hiệu quả.

Đối với nguồn kinh phí thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 được phân bổ đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cơ sở. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện một số tiểu dự án chưa phù hợp. Bên cạnh đó, một số quy định của tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành chưa được kịp thời. Thời gian phân bổ kinh phí cho đơn vị thực hiện dự án hàng năm quá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan

Giảm nghèo bền vững ở Hàm Thuận Nam:
Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình giảm nghèo
Cùng với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo, huyện Hàm Thuận Nam cũng đặc biệt chú trọng công tác nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ lệ hộ nghèo Phan Thiết giảm còn 0,63%