Theo dõi trên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư

21/02/2023, 05:33 - Lượt đọc: 8,208

Xác định, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do vậy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, yêu cầu đề ra…

Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kịp thời tham mưu phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan để nghiên cứu, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về công tác tiếp công dân, cũng như trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân được ban hành năm 2014. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phân công cụ thể trách nhiệm của từng phòng chuyên môn của cơ quan trong việc tổ chức tiếp đảng viên và công dân, làm việc trực tiếp liên quan đến đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo quy định. Quá trình thực hiện, từ 2014 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã 2 lần rà soát điều chỉnh, bổ sung quy định cho phù hợp.

a9aac20bc80612584b17(1).jpg
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ thứ 21.

Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 326 đơn khiếu nại tố cáo phản ánh, kiến nghị; riêng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiếp nhận 169 đơn (tăng 26 đơn so năm 2021), trong đó có 6 lượt tiếp đối với 3 công dân. Kết quả, đã kịp thời xử lý chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định 143 đơn, hướng dẫn, trả lời 20 đơn, lưu 141 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết 22 đơn. Riêng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 85 đơn; xử lý lưu 76 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết là 8 đơn đối với 3 tổ chức Đảng và 2 đảng viên. Nội dung đơn chủ yếu phản ánh, tố cáo liên quan công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính; những điều đảng viên không được làm; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ…

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết tố cáo, phản ánh, cán bộ, công chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng như cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo. Bố trí, sắp xếp nơi làm việc chu đáo, đảm bảo phục vụ tốt nhất trong việc tiếp công dân, đảng viên. Thái độ làm việc thể hiện đúng mực, chịu khó lắng nghe ý kiến của công dân để tiếp thu nội dung tố cáo, phản ánh hoặc trao đổi hướng dẫn cụ thể cho công dân; kịp thời xem xét giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đúng quy trình, quy định. Đối với các đơn thư không thuộc thẩm quyền thì kịp thời chuyển cho các cơ quan chức năng, địa phương xem xét, giải quyết, nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp phản ánh, tố cáo vượt cấp. Định kỳ hàng quý chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các đơn, thư của Ủy ban Kiểm tra đã chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó kịp thời có văn bản đôn đốc, yêu cầu các cơ quan báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh đã chuyển đến theo thẩm quyền.

Dù đạt nhiều kết quả, song qua rà soát cho thấy, một số nơi còn chủ quan, chưa chú ý quan tâm đến ý kiến phản ánh của người dân ngay từ đầu trong nội bộ, địa phương để tự soi, tự sửa, để kéo dài dẫn đến phát sinh đơn thư gửi đến cấp trên. Tình hình đơn thư trong thời gian qua phát sinh nhiều, có nhiều nội dung phức tạp nên làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết đơn thư theo quy định. Do vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Quan tâm lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân, cán bộ, đảng viên, kịp thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục, không để phát sinh đơn thư. Trang bị kiến thức pháp luật, tăng cường tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; trong đó thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời của các cơ quan chức năng. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề và kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, tập trung kiểm tra các địa bàn có nhiều việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm hoặc địa bàn phát sinh mới nhiều việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài…

MINH HOÀNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Công bố quyết định chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
BTO-Sáng 27/6, trong khuôn khổ Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về việc chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư