Theo dõi trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đức Linh cần phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

29/05/2024, 05:05

Ngày 27/5/2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã ký Kết luận số 1024-KL/TU kết luận buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh.

Vào cuối tháng 4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

duc-linh-1.jpg
Một góc trung tâm huyện Đức Linh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt được một số kết quả tích cực, nổi rõ là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Đến nay, đã thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lĩnh vực công nghiệp có nhiều khởi sắc; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến nông sản theo chuỗi giá trị, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao được chú trọng; nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đạt trên 90%. Kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn được quan tâm đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới, khang trang hơn. Đã thu hút được nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư nhà máy thu gom, xử lý rác thải. Việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, nông thôn kiểu mẫu được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. An ninh, trật tự cơ bản được giữ vững. Chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận được nâng lên; việc phát triển đảng viên mới hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế mà Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh cần tập trung chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. Cùng với đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo quy định (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…). Chủ động rà soát, xác định thứ tự ưu tiên, mức độ cấp thiết để đề xuất với tỉnh danh mục các dự án trọng điểm của huyện triển khai đầu tư giai đoạn 2026 - 2030; cùng với đó, xác định vị trí, lập phương án chuẩn bị đầu tư các dự án tái định cư để phục vụ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, đề nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, tăng tỷ trọng lấp đầy các cụm công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch; phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, triển khai các dự án du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Bình Thuận. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, trái phép. Rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất đai, khoáng sản, thương mại, dịch vụ; thực hiện đồng bộ các biện pháp huy động, mở rộng, bồi dưỡng, tăng nguồn thu ngân sách. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống hạn, bảo đảm cung cấp đầy đủ nước nước sinh hoạt cho Nhân dân và nước sản xuất cho các vùng khô hạn; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, năng lực đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm; góp phần với tỉnh thực hiện cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. Tập trung rà soát quy hoạch, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chất sống còn. Xác định vị thế, vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, những năm qua các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên đã diễn ra rất tích cực, sôi nổi, đặc biệt là trên không gian mạng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đức Linh cần phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ