Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên du lịch

08/06/2023, 05:20 - Lượt đọc: 402

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động của các hướng dẫn viên du lịch vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên du lịch.

Nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, hoạt động của các hướng dẫn viên du lịch và đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch được nghiêm túc, đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hoạt động kinh doanh… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các đơn vị kinh doanh đại lý lữ hành và các hướng dẫn viên du lịch nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành.

z4411109794981_2102214305152203507d7ded0db59771.jpg

Theo đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Điều 37 Luật Du lịch 2017 và các quy định khác có liên quan. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nhưng chưa có giấy phép phải tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại Điều 32 Luật Du lịch 2017. Nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nhưng chưa có giấy phép phải tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định tại Điều 33 Luật Du lịch 2017. Nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành phải thực hiện đúng các quy định tại Điều 40, Điều 43 Luật Du lịch 2017 và không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch…

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

HỒNG CHÂU


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đông Hà (Đức Linh): Triển vọng trồng ớt xuất sang Hàn Quốc
Sau khi tìm công ty xuất khẩu, ký kết bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) Sen Núi tại xã Đông Hà (Đức Linh) liên kết với người dân trong xã thực hiện trồng ớt chỉ thiên để xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên du lịch