Theo dõi trên

Chào Tháng Thanh niên 2023: Khẳng định vai trò tuổi trẻ

01/03/2023, 05:22

Tháng Thanh niên 2023 được Trung ương Đoàn chính thức khởi động tại Bình Thuận vào cuối tuần qua. Cùng với các hoạt động của Trung ương tổ chức, hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng diễn ra đồng loạt với những công trình, phần việc ngày càng đi vào thực chất. Để có được phong trào như hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung đổi mới nhiều nội dung trong công tác chỉ đạo và triển khai các phong trào cách mạng trong thanh niên.

Từ sự quyết tâm đổi mới đã mang lại những thành quả đáng khích lệ, qua đó khẳng định rõ nét hơn vai trò vị trí của thanh niên.

screenshot_1677623227.png
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bình Thuận tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh khó khăn.

Những nội dung đổi mới

Những nội dung đổi mới được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định và quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Giáo dục chính trị, tư tưởng” theo hướng chú trọng giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi gắn với tổ chức hiệu quả phong trào hành động cách mạng của Đoàn và các chương trình Đồng hành với thanh niên. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên”; thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn địa bàn dân cư. Chỉ đạo đạt kết quả việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình điển hình từ cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị” theo hướng tập trung tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn bức xúc của địa phương, đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Vận động thanh niên học tập, nâng cao trình độ; đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” theo hướng gần thanh niên, hiểu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên từ đó tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp, thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn” theo hướng nắm chắc tình hình nhân sự, tình hình hoạt động cơ sở để tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác “Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền và các ngành” theo hướng tổ chức Đoàn chủ động phối hợp, chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

doan-4.jpeg
Khởi công xây dựng cầu thép dân sinh và tuyến đường thanh niên tại xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc.

Thành quả

Với những nỗ lực, cùng với sự quyết tâm thực hiện đổi mới của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, đã tạo điều kiện thuận lợi tác động tích cực, thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển. Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các nội dung, phương thức đổi mới được thực hiện cụ thể, ngắn gọn và có tính khả thi cao, được áp dụng trong toàn tỉnh. Công tác “Giáo dục chính trị, tư tưởng” đạt được những kết quả tích cực; công tác “Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” được thực hiện tốt; công tác “Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị” được triển khai rộng khắp, từng bước đi vào chiều sâu, quy mô trong từng hoạt động, công trình, phần việc cụ thể được nâng lên; công tác “Vận động thanh niên học tập, nâng cao trình độ; đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, và hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” được thực hiện khá tốt; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở; công tác tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền và các ngành được chủ động thực hiện và được đánh giá cao…

doan-5.jpg
Tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm vụ cần tập trung

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra cho các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa những nội dung đổi mới đã đề ra trong mọi hoạt động của mình. Phải nắm chắc tâm tư, tình cảm, dư luận xã hội trong thanh niên và nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác vận động tập hợp thanh niên. Tăng cường công tác đi cơ sở định kỳ hàng tháng của cán bộ Đoàn chuyên trách. Kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách. Chuyển mạnh hoạt động của Đoàn – Hội về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu nhi, chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến cũ và các địa bàn quan trọng khác. Chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên, từ đó tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục thanh niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chào tháng Thanh niên 2023, tuổi trẻ Bình Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã đề ra: “… xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo...”.

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan
UPT hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Đoàn trường Đại học Phan Thiết (UPT) phối hợp cùng UBND phường Phú Hài vừa tổ chức hoạt động tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị tại địa bàn phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một nhà báo chân chính, một tấm gương mẫu mực
Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam buồn thương, tiếc nuối và kính trọng, đặc biệt là những người làm báo như chúng tôi. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chào Tháng Thanh niên 2023: Khẳng định vai trò tuổi trẻ