Theo dõi trên

Chuyển biến rõ trong cải cách thủ tục hành chính

28/02/2024, 05:25

Năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, theo đúng kế hoạch của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương về thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI năm 2022. Đồng thời triển khai và thực hiện đánh giá Chỉ số DDCI tỉnh Bình Thuận năm 2023 và năm 2024.

Giảm thủ tục hành chính ở 3 cấp

Trong năm vừa qua, Bình Thuận đã cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và liên kết trang thông tin điện tử từ các cơ quan, đơn vị với 1.836/1.836 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 100% (tổng số thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của từng cấp, bao gồm: cấp tỉnh 1.464 thủ tục hành chính, cấp huyện 314 thủ tục hành chính, cấp xã 167 thủ tục hành chính).

Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa Hàm Thuận Nam

So với cùng kỳ năm trước, thủ tục hành chính cấp tỉnh giảm 35 thủ tục hành chính, cấp huyện giảm 25 thủ tục hành chính, cấp xã tăng 5 thủ tục hành chính. 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện đều thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính (bao gồm công khai danh mục thủ tục hành chính, quy trình, kiểu mẫu; danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ thực hiện qua bưu chính công ích) để tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.binhthuan.go.... Các sở, ban, ngành, địa phương duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng, chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên trang thông tin điện tử. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết xong 562.934 hồ sơ, trong đó có 512.670 hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn (đạt tỷ lệ 91,07%); có 50.264 hồ sơ giải quyết trễ hạn (chiếm tỷ lệ 8,9).

Chị Hoàng Thị Cúc – Phú Trinh, Phan Thiết cho biết: Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong vấn đề giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân. Khi đến các bộ phận một cửa xã, phường, thành phố hoặc tỉnh các thủ tục đều được niêm yết công khai. Quá trình làm hồ sơ được các cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn, tôi rất hài lòng với cung cách phục vụ.

Cán bộ một cửa Phú Long (Hàm Thuận Bắc) hướng dẫn người già giao dịch hồ sơ hành chính. Ảnh: Đ.H

Đồng bộ 100% hồ sơ, dữ liệu cán bộ, công chức

Tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, tình hình thực tiễn diễn biến khó lường, việc thực hiện tốt cải cách hành chính sẽ đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương nêu cao quyết tâm tháo gỡ khó khăn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, quán triệt tinh thần hành động quyết liệt đến toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Người dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Phú Long (Hàm Thuận Bắc). Ảnh: Đ. Hòa

Với Bình Thuận: năm 2024 là năm nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân với nhiều hình thức đa dạng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Đề án 06. Tăng cường triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về chính quyền điện tử, chuyển đổi số; kết nối liên thông các hệ thống thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của địa phương, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; đồng bộ 100% hồ sơ, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia. Hoàn thành dự án nâng cấp, hợp nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Cấp tỉnh đã giải quyết xong 75.537 hồ sơ, trong đó đúng hẹn 75.361 hồ sơ, đạt 99,77%. Cấp huyện đã giải quyết xong 112.835 hồ sơ, trong đó đúng hẹn 92.392 hồ sơ, đạt 75,22%. Cấp xã đã giải quyết xong 364.562 hồ sơ, trong đó đúng hẹn 344.917 hồ sơ, đạt 94,61%.

NHƯ NGUYỄN; ẢNH ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Rà soát các quy hoạch “treo” kéo dài nhiều năm
Xác định quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng trong việc là định hướng, xác định mục tiêu, thiết lập tầm nhìn và chiến lược phát triển… Do vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) yêu cầu tăng cường rà soát, tháo gỡ, khắc phục các quy hoạch “treo” trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần vào việc huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyển biến rõ trong cải cách thủ tục hành chính