TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất…
3 tháng trước Kinh tế
Thực hiện Kế hoạch số 638 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Ðề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN & MT) đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của sở và các đơn vị, chi nhánh văn phòng trực thuộc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO