Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất…

08/12/2022, 05:34 - Lượt đọc: 1,896

Thực hiện Kế hoạch số 638 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Ðề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN & MT) đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của sở và các đơn vị, chi nhánh văn phòng trực thuộc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.

Đồng thời, sở xác định các nhiệm vụ cụ thể để phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá công việc để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trên lĩnh vực đăng ký đất đai.

Triển khai đăng ký biến động về đất đai

Trong khuôn khổ này, lãnh đạo Sở TN & MT cho hay, trước đó việc kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Công an tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở TN & MT phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cùng đó, việc thực hiện số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên đất đai.

img_1193.jpg
 Trung tâm Hành chính công tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trước mắt, theo chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Đề án 06, Sở TN & MT triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ), phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Ở lĩnh vực này, Sở TN & MT xúc tiến phối hợp Công an tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông, UBND cấp huyện để thống nhất quy trình, kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu về việc đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân.

Đối với bộ phận “Một cửa” của Sở TN & MT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã có “tổ hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu khi đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Trung tâm Hành chính công. Cùng với đó, Sở TN & MT cũng đã đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố lập “tổ hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia” tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện, giúp công dân (hộ gia đình, cá nhân) hoàn thành quy trình, thủ tục đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại bộ phận “Một cửa”.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan đang triển khai xây dựng nền tảng giải quyết thủ tục hành chính của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) cho người dân và doanh nghiệp kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Khi ấy, các tổ chức, doanh nghiệp, công dân thành thạo quy trình, thủ tục cũng có thể ngồi ở nhà thao tác trên máy tính hòa mạng internet để đăng ký biến động về quyền sử dụng đất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến

Trước đó để thực hiện Đề án 06 đồng bộ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký thủ tục đất đai, Sở TN & MT đã giao Văn phòng sở rà soát, lập danh mục thống kê thủ tục hành chính của Sở TN & MT đủ điều kiện để cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2022. Văn phòng phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022. Cơ quan chuyên môn này của sở tiếp tục thực hiện, đề xuất đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 468/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 107/2021 của Chính phủ. Đồng thời, các phòng chuyên môn như Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thẩm định, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo người dân, doanh nghiệp không phải thực hiện xác nhận thông tin, dữ liệu về nhân thân trong quá trình sử dụng các dịch vụ công do Sở Tài nguyên & Môi trường cung cấp. Trong quá trình này, Trung tâm Công nghệ thông tin xúc tiến tham mưu lãnh đạo sở đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mở rộng vấn đề, có thể thấy việc thực hiện Đề án 06 được xác định là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột phá của chương trình chuyển đổi số của Chính phủ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhất là xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua đó, tạo nền tảng để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.  

“Sở TN & MT đang triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận, như đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ”.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Bắc: Bắp lai được mùa, được giá nhưng lãi không cao
Bắp lai là một trong những cây trồng chủ lực tại xã vùng cao La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc. Vụ bắp năm nay, nhờ đưa giống kháng sâu vào sản xuất, kết hợp áp dụng tiến bộ KHKT vào thâm canh, phần lớn diện tích bắp lai ở địa phương cho năng suất khá.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất…