TRUNG TÂM HANH CHINH CONG

Chuyển biến rõ trong cải cách thủ tục hành chính
4 tháng trước Xã hội
Năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, theo đúng kế hoạch của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương về thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các chỉ số PAR, SIPAS, PAPI, PCI năm 2022. Đồng thời triển khai và thực hiện đánh giá Chỉ số DDCI tỉnh Bình Thuận năm 2023 và năm 2024.
 • Nỗ lực tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính
  9 tháng trước Xã hội
  Với tư duy đổi mới, hành động sáng tạo, điều hành quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thời gian qua công tác cải cách hành chính của Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng được nâng cao.
 • 
Tiếp nhận 59.725 hồ sơ và trả kết quả 59.285 hồ sơ
  9 tháng trước Xã hội
  Đó là kết quả 9 tháng đầu năm 2023 mà Trung tâm Hành chính công Bình Thuận đã thực hiện
 • Trung tâm Hành chính công tỉnh:
 7 tháng tiếp nhận 45.000 hồ sơ
  11 tháng trước Chuyển đổi số
  Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận trong 7 tháng vừa qua của Trung tâm Hành chính công là 45.000 hồ sơ, trong đó bao gồm 22.712 hồ sơ trực tuyến.
 • Tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính
  một năm trước Xã hội
  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo các cấp luôn coi cải cách hành chính (CCHC) là đột phá chiến lược trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ chính trị của mình hàng năm, thường xuyên chỉ đạo, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá về các kết quả đạt được trong CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng.
 • Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
  một năm trước Kinh tế
  Vài năm trở lại đây, người dân đang dần chuyển dịch thói quen thanh toán sang các hình thức không cần tiền mặt. Thói quen này góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số, giảm các chi phí liên quan và giảm lượng tiền mặt trong lưu thông...
 • Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất…
  một năm trước Kinh tế
  Thực hiện Kế hoạch số 638 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Ðề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN & MT) đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của sở và các đơn vị, chi nhánh văn phòng trực thuộc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao.
 • “Cuộc đua” nâng cao những chỉ số
  một năm trước Xã hội
  Sự siết chặt đó cho thấy việc nâng cao các chỉ số trong bối cảnh các tỉnh, thành khác cũng nỗ lực tiến là một cuộc đua khốc liệt để khẳng định vị thế. Ở góc độ cán bộ, công chức tại tỉnh, đó cũng là cuộc đua vượt lên chính mình để phục vụ nền hành chính công mạnh, điều quyết định cho sự phát triển của tỉnh.
 • Trung tâm hành chính công: Điểm sáng trong cải cách hành chính
  một năm trước Xã hội
  Điểm nổi bật nhất về cải cách hành chính trong 30 năm qua là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính công. Thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.
 • 6 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả 30.111 hồ sơ
  một năm trước Xã hội
  Theo thông tin từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện niêm yết công khai tại Trung tâm và trên trang Thủ tục hành chính đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia 1.446 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, đảm bảo công khai, minh bạch. Tất cả các thủ tục hành chính đã được các sở, ngành ban hành quy trình xử lý, giải quyết nội bộ và được Trung tâm cập nhật quy trình điện tử lên phần mềm một cửa điện tử để tiến hành tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
 • 293.446 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết
  2 năm trước Xã hội
  Tính đến tháng 6/2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. 293.446 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết xong, trong đó số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 284.302, đạt 96,88%.
 • Trung tâm Hành chính công: Trả sớm và đúng hẹn 12.856 hồ sơ
  2 năm trước Xã hội
  Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 13.077 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ đã xử lý và trả kết quả 12.933 hồ sơ. Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn là 12.856 hồ sơ, còn lại trễ hẹn vì vướng một số thủ tục liên quan thủ tục hành chính liên thông.
 • Tập trung cải thiện, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
  2 năm trước Xã hội
  Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp các ngành, năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh ở một số nội dung có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh những giải pháp góp phần khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai thí điểm một số mô hình để đẩy mạnh công tác CCHC.
 • 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách TTHC
  2 năm trước Xã hội
  Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010, Bình Thuận đã đạt những kết quả nhất định, dù còn những khó khăn vướng mắc.
 • Điểm sáng trong cải cách hành chính
  2 năm trước Chính trị
  Điểm nổi bật nhất trong 30 năm qua, Bình Thuận đã đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính công. Thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ cải cách hành chính “5T”, “5K”
  2 năm trước Chính trị
  Năm 2022 dự báo là một năm đầy thử thách trong phát triển kinh tế - xã hội đối với Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh thống nhất đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 là trên 7%. Để đạt mục tiêu đề ra, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng.
 • Trung tâm Hành chính công: “Căng sức” để giải quyết hồ sơ
  2 năm trước Xã hội
  BT- Trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Hành chính công Bình Thuận đã linh hoạt, chủ động phối hợp tiếp nhận, có những lúc cả tập thể phải “căng sức” giải quyết thủ tục hành chính. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và giúp nhiều lĩnh vực được thông suốt. Ông Võ Lý Hoài Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, đã chia sẻ với Báo Bình Thuận.
 • Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ trở lại từ 14/10
  2 năm trước Xã hội
  BTO- Ngày mai (14/10), Trung tâm Hành chính công sẽ tiếp nhận hồ sơ trở lại sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 • Trung tâm Hành chính công triển khai quét mã QR để khai báo y tế
  3 năm trước Xã hội
  BTO- Để góp phần ngăn chặn dịch bệnh và truy vết nhanh khi có dịch xảy ra, Trung tâm Hành chính công đang triển khai “Quét QR” trên các ứng dụng như NCOVI, Vietnam Health Declaration, Bluezone để “Check-in/ Check-Out y tế” cho người dân khi đến đây làm việc.
 • Trung tâm Hành chính công: Triển khai phiếu biên nhận điện tử
  3 năm trước Đời sống
  BT- Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã triển khai một số tính năng mới trên ứng dụng Zalo tại cổng “Hành chính công tỉnh Bình Thuận” là: Phiếu biên nhận điện tử, kênh tương tác hỏi đáp về thủ tục hành chính cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp…
 • 95% người dân hài lòng với các dịch vụ ở Trung tâm Hành chính công
  3 năm trước Xã hội
  BT- Từ khi bắt đầu hoạt động đến ngày 30/10/2020, tổng số lượng hồ sơ Trung tâm Hành chính công đã tiếp nhận là 144.449 hồ sơ, trong đó 142.011 hồ sơ đã xử lý và trả kết quả. Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn là 141.676 hồ sơ, số hồ sơ trễ hẹn 335 hồ sơ. Bộ phận Hỗ trợ đầu tư của Trung tâm Hành chính công đã hỗ trợ cho 70 tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu đầu tư cũng như thực hiện các thủ tục đầu tư về các lĩnh vực: năng lượng sạch, du lịch - du lịch sinh thái, nhà hàng - khách sạn, thể thao nước, bất động sản, đầu tư tại khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất gạch Granite, khai thác khoáng sản, vận tải đường thủy, nhà ở biệt thự, xuất khẩu thanh long… Qua khảo sát tại trụ sở cũng như qua ứng dụng Zalo, 95% người dân đều cảm thấy hài lòng với những dịch vụ Trung tâm Hành chính công cung cấp. 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO