Theo dõi trên

Coi trọng tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

15/07/2022, 10:15 - Lượt đọc: 180

Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong tình hình hiện nay, công tác xây dựng Đảng gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và tác động mạnh mẽ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến phức tạp. Trước bối cảnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Ngày 14/7/2022, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022. Tại hội nghị này, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: “Đảng luôn khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo chứ không phải vì lý do nào đó mà co lại an toàn và không dám làm việc, như vậy đất nước cũng không phát triển được”. Đồng thời mong muốn, kỳ vọng các cơ quan truyền thông, báo chí thời gian tới sẽ có nhiều bài viết phong phú, thiết thực, sâu sắc, góp phần tích cực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và cho Giải Búa liềm vàng nói riêng.

Điểm kế tiếp được đồng chí Trương Thị Mai nhắc tới đó là vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Bên cạnh đó đề cập vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin, tuyên truyền trên các mạng xã hội; tổ chức giải báo chí hoặc cuộc thi sáng tác về chủ đề công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sử dụng hình thức tuyên truyền trực quan; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội là một yêu cầu rất quan trọng, nhằm lan tỏa chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong các hình thức tuyên truyền, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đó là: Xây dựng Đảng về chính trị; tư tưởng; đạo đức; tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Thời gian tới, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn, đó là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các mối đe dọa độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất nước, nhất là trên biển Đông; vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, xu hướng già hóa dân số; tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự chống, phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động... Tình hình nêu trên sẽ tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn phải là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn Đảng, toàn dân ở mọi cấp, mọi ngành và của bản thân mỗi đảng viên, đồng thời phải có chủ trương, biện pháp thích hợp, phải tìm ra được yếu tố tác động để có biện pháp phòng ngừa và giải quyết chính xác. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

DỤNG VĂN DUY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nghị quyết số 19-NQ/TW: Khẳng định vai trò “tam nông” trong sự nghiệp đổi mới
Trong mọi thời điểm, Đảng ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Coi trọng tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng