TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Bình Thuận thực hiện Kết luận số 21: Tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
một tháng trước Chính trị
Thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO