Theo dõi trên

Dấu ấn trong thi hành Điều lệ Đảng

12/04/2024, 05:05

15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) đã tạo bước đột phá trong lãnh đạo và hoạt động của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh. Đây chính là cơ sở quan trọng để các cấp ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác. Từ đó, đóng góp vào thành tựu chung của công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò lãnh đạo, được Nhân dân yêu quý, tin tưởng.

Điều lệ Đảng là nền tảng, cốt lõi

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 Đảng bộ trực thuộc tỉnh với 695 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó bao gồm 235 đảng bộ cơ sở và 460 chi bộ cơ sở), 2.148 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 42 chi bộ trực thuộc 15 đảng bộ bộ phận đảng ủy cơ sở, với gần 43.000 đảng viên.

dang-1.jpg
Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ năm 2011 đến nay, việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng là nền tảng, cốt lõi trong chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở Bình Thuận. Các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đã thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, các nguyên tắc, quy định về tổ chức hoạt động của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: Về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, về đạo đức và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Kết quả trên chính là nhờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng để triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Đại đa số đảng viên trong Đảng bộ có ý thức, trách nhiệm cao trong quán triệt và thi hành Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, việc thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay vẫn còn những hạn chế nhất định và đã được Tỉnh ủy Bình Thuận nhìn nhận rõ. Trong đó phải kể đến việc vận dụng, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi, trong một số lĩnh vực kết quả đạt thấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn về công tác xây dựng Đảng. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng ở một số cấp ủy và đảng viên thực hiện chưa nghiêm nên dẫn đến vi phạm, nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, về quản lý tài chính, dự án, quản lý đất đai, chính sách dân số, phẩm chất đạo đức, lối sống... nhưng chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng…

dang.jpg
Lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự hội nghị.

Lý giải về những hạn chế trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì còn có nhiều nguyên nhân chủ quan. Đó là, năng lực cụ thể hóa các quy định của Đảng còn hạn chế, chưa bám sát thực tiễn. Một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm kỷ luật, bị xử lý hình sự. Lãnh đạo, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý kịp thời. Ngoài ra, các văn bản thi hành Điều lệ Đảng, quy định của pháp luật và các văn bản về thi hành pháp luật, có điểm chưa đồng bộ, thống nhất nên trong thực hiện vẫn còn vướng mắc, lúng túng.

Những bài học kinh nghiệm

Nhìn lại kết quả việc thi hành Điều lệ Đảng những năm qua, Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm nhất định. Điểm nhấn là thường xuyên quán triệt cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng gắn với quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp trên ban hành trong nhiệm kỳ để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn lãnh, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và hệ thống chính trị là vấn đề cốt lõi, có tính chất quyết định đến kết quả thực hiện Điều lệ Đảng. Quá trình tổ chức thực hiện phải giữ đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, coi trọng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Người đứng đầu các cấp phải thực sự mẫu mực, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đồng thời cần kiên trì, cầu thị và lắng nghe. Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết gắn với đánh giá kết quả thực hiện, chú ý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn để từ đó rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp trên xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định nhằm phục vụ yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng phải gắn liền công tác xây dựng chính quyền vững mạnh.

Việc nhìn nhận đánh giá kỹ những mặt mạnh, điểm yếu trong thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu là cơ sở để Tỉnh ủy Bình Thuận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng thời có những đề xuất sửa đổi, bổ sung với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ mới.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1618-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh Bình Thuận thay thế Quyết định số 599-QĐ/TU, ban hành ngày 17/6/2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dấu ấn trong thi hành Điều lệ Đảng