Theo dõi trên

Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Chi bộ quân sự cấp xã: Hiệu quả từ những giải pháp thiết thực

14/09/2023, 16:04

Với hơn 95% xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ quân sự cấp xã) trên địa bàn tỉnh có vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở cơ sở.

Chính vì vậy, những năm qua cấp ủy các cấp trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

z4692834652802_3d28ce51ddd1c8a03f580d231f48683a.jpg

Phát huy vai trò nòng cốt ở địa phương

Hơn 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 06/4/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”, các chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Nếu như năm 2009, toàn tỉnh có 113/127 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự (chiếm 88,97%) với hơn 900 đảng viên, trong đó 16 chi bộ quân sự có chi ủy (chiếm 14,15%), thì đến nay 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự với hơn 1.600 đảng viên, trong đó 123/124 chi bộ quân sự có chi ủy (chiếm 99,19%). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền cấp xã cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan quân sự cấp huyện, các chi bộ quân sự cấp xã ngày càng thể hiện rõ nét vai trò nòng cốt trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Đồng chí Huỳnh Thị Lệ Minh, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Hoạt động của Chi bộ Quân sự thị trấn tuy còn có những khó khăn nhất định, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy các cấp cùng tinh thần đoàn kết thống nhất trong chi ủy, chi bộ, những năm qua chi bộ đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên trong các lực lượng cũng như nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm luôn bảo đảm số lượng, chỉ tiêu được giao, chất lượng ngày càng được nâng lên,… hằng năm Chi bộ Quân sự thị trấn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

z4692835177034_06324937774c936dbdf1ee18c9a79324.jpg

Theo đồng chí Đại tá Bùi Huy Cường, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, các chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các chi bộ quân sự cấp xã đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở về nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, hằng năm các chi bộ quân sự đã lãnh đạo ban CHQS cấp xã nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình “Dân quân nắm hộ dân”; phối hợp với các lực lượng tổ chức gần 14.500 lượt tuần tra, canh gác, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng chí Bùi Văn Vương, Phó Bí thư chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong chia sẻ: Là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh với nhiều yếu tố tiềm ẩn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là vấn đề người nước ngoài cũng như môi trường tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. Những năm qua, chi bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS xã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác nắm bắt, trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, canh gác khép kín địa bàn, kịp thời báo cáo, phối hợp tham mưu xử lý các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở địa phương vững mạnh, tạo thuận lợi để địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các chi bộ quân sự luôn thể hiện vai trò nòng cốt, lãnh đạo, chỉ đạo ban CHQS cấp xã, chi đoàn dân quân cơ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.... Bên cạnh đó, việc thực hiện hiệu quả các mô hình “Tết Quân - Dân”, “Đơn vị dân vận tốt”, cùng với gần 15.000 ngày công lao động mỗi năm giúp dân nạo vét kênh mương, thu hoạch mùa màng, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, … các chi bộ quân sự cấp xã thực sự là những hạt nhân trong công tác dân vận ở địa phương, mỗi đảng viên trong chi bộ quân sự cấp xã chính là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở…

z4692836312902_fb75e5c99f9095c7c04d20f012c0ef0b.jpg

Những giải pháp thiết thực

Thực tiễn tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã trong thời gian qua cho thấy còn những khó khăn, vướng mắc, từ đó cấp ủy các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát đúng để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã nhất là tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương cũng như nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ quân sự cấp xã.

Một trong những giải pháp mang tính đột phá mà cấp ủy các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện chính là việc cơ cấu đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã tham gia sinh hoạt đảng tại chi bộ quân sự cùng cấp theo Kết luận số 677-KL/TU ngày 08/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 84/124 xã, phường, thị trấn cơ cấu đồng chí chủ tịch UBND cấp xã tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự cùng cấp. Việc thực hiện chủ trương này đã góp phần từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời nâng cao chất lượng trong tổ chức cũng như hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Nổi bật là phát huy vai trò chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở của đồng chí chủ tịch UBND cấp xã; nhiều nội dung thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn của ban CHQS cấp xã được quan tâm chỉ đạo, điều hành giải quyết kịp thời. Chia sẻ về những hiệu quả của chủ trương này, đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Bình An, huyện Bắc Bình cho biết: Thực tiễn ở địa phương thời gian qua cho thấy việc cơ cấu đồng chí chủ tịch UBND xã tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự thực sự là chủ trương hết sức đúng đắn, mang lại nhiều kết quả tích cực trong hoạt động của chi bộ, trong đó vai trò của đồng chí chủ tịch UBND xã được thể hiện rất rõ nét. Từ việc nắm bắt chủ trương nghị quyết của chi bộ, điều hành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của địa phương đến việc quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần, nhất là trong đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cũng như sinh hoạt, hậu cần đời sống của lực lượng dân quân luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả hơn.  

Song song với giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu công tác quân sự, quốc phòng địa phương của chi bộ quân sự cấp xã, cấp ủy các cấp trong tỉnh còn tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ quân sự cấp xã thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, dự bị động viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh thực hiện các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và nguồn tuyển quân…

Theo đồng chí Đại tá Ngô Minh Lực, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trong các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ quân sự cấp xã, Đảng ủy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, tăng cường tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Ngoài việc phối hợp với các huyện, thị, thành ủy ban hành các văn bản, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn phối hợp chỉ đạo các chi bộ quân sự cấp xã tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với thực hiện các quy định của Đảng. Đặc biệt, để kịp thời theo dõi, chấn chỉnh nề nếp, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ quân sự, hằng tháng Đảng ủy Quân sự tỉnh phân công các đồng chí Đảng ủy viên luân phiên dự sinh hoạt đối với các chi bộ quân sự cấp xã. Qua đó từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, nề nếp sinh hoạt của đại đa số các chi bộ quân sự cấp xã được duy trì nghiêm túc, đúng quy định; nội dung, phương pháp sinh hoạt có nhiều đổi mới; chất lượng ra nghị quyết, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt.

Từ việc triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng chi bộ quân sự thời gian qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của ban CHQS cấp xã. Phát huy tốt vai trò, hiệu quả lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên có độ tin cậy về chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần xây dựng đảng bộ xã, phường, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy còn đó những tồn tại, khó khăn nhưng với sự quan tâm của cấp ủy các cấp trong tỉnh cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên, vai trò ngày càng được thể hiện rõ nét góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang ở địa phương cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

LƯU TUẤN ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một nhà báo chân chính, một tấm gương mẫu mực
Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam buồn thương, tiếc nuối và kính trọng, đặc biệt là những người làm báo như chúng tôi. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Chi bộ quân sự cấp xã: Hiệu quả từ những giải pháp thiết thực