Theo dõi trên

Công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao

15/03/2024, 09:01

Sáng 13/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Dưới sự chủ trì của đồng chí: Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị đã tiến hành Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) với nhiều nội dung quan trọng.

_lan5045.jpg
Quang cảnh diễn ra hội nghị

Những kết quả tích cực

Đảng bộ tỉnh có 14 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 4 đảng bộ tương đương; 10 đảng đoàn, ban cán sự Đảng. Toàn tỉnh có 695 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 235 đảng bộ cơ sở và 460 chi bộ cơ sở, với 42.965 đảng viên.

Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bình Thuận đặt các mục tiêu, chỉ tiêu cao, với quyết tâm thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch. Qua gần 5 năm thực hiện, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ Bình Thuận đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt, công tác xây dựng Đảng. Theo đó, các cấp, chính quyền, các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định mới phù hợp với điều kiện tình hình thực tế để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhất quán từ cấp tỉnh đến cơ sở. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới. Việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng được thực hiện kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được nhiều kết quả rõ nét, nhất là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, lan tỏa trong xã hội. Xây dựng Đảng về tư tưởng trong nhiệm kỳ này đạt được kết quả quan trọng, nhất là qua đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” đã giúp cán bộ, công chức và toàn thể đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức và nhân dân. Quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt được thực hiện chặt chẽ và đúng quy định, kịp thời xây dựng, bổ sung quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo nghiêm túc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có bước đổi mới, theo hướng gần dân, sát dân.

z5245221020142_b769a3c77de738a78adbbf99b3407c89.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Lân

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế. Đó là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở một số nơi còn chậm; chất lượng còn hạn chế; việc vận dụng, triển khai thực hiện một số nơi còn thiếu quyết tâm, kết quả đạt thấp; chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn về công tác xây dựng Đảng. Có nơi còn hình thức; 1 bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chưa coi trọng nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, không bám nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa trong quá trình công tác.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết, đồng thời tập trung phân tích làm rõ những hạn chế trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

z5244874177984_14d1903cac7280859485ad2874ebd1b1.jpg
_lan5086.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tập trung cho nhiều nhiệm vụ lớn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật mà tỉnh Bình Thuận đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tạo chuyển biến tích cực, toàn diện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ này có chuyển biến khá rộng. Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và triển khai một cách toàn diện các mặt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ và đặc biệt nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nổi bật là triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Việc thi hành Điều lệ Đảng bảo đảm nguyên tắc và tuân thủ sự thượng tôn các quy định của Điều lệ Đảng. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian đến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục tổng kết một cách sâu sắc, đánh giá đúng tình hình công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo hài hòa giữa vấn đề xây dựng và chỉnh đốn. “Bình Thuận cần có những giải pháp về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, việc đào tạo, xây dựng quy hoạch sử dụng cán bộ, trong đó chú ý đến vấn đề nhận xét, đánh giá cán bộ như thế nào để bố trí cán bộ cho đúng, ngang tầm nhiệm vụ. Làm sao trong mỗi kỳ đại hội chúng ta không phải đề cập đến việc nhận xét, đánh giá cán bộ là một khâu yếu trong tất cả các khâu của công tác xây dựng Đảng”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ.

z5244894756591_d2da6798327c196280778f28bd04b802.jpg
Đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ tỉnh cần tăng cường những giải pháp để củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. Có cơ chế, chính sách động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên có sự khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương, cho Đảng bộ mình và cho đất nước. Đặc biệt phải có tư duy đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm gương mẫu, nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An khẳng định: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thiện những vấn đề mang tính chất thể chế trong Đảng để tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trong đó có những vấn đề mới, thực tiễn đòi hỏi rất cấp bách như: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đặc biệt là 3 quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Những chủ trương của Trung ương đã tạo ra sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng, ủng hộ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đối với Bình Thuận, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố tác động chi phối nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, trách nhiệm và linh hoạt trong điều hành công việc, nhất là xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Đánh giá tổng quát chúng ta khẳng định: Năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp được nâng lên; đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm vi phạm qua kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng bộ tỉnh nhà đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt kết quả toàn diện trên các mặt; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển của tỉnh”.

z5244874624762_23e2cc56a96a097e4a4c997bde78e14a.jpg
Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  kết luận hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng chỉ là những khởi động đầu tiên cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội XIV của Đảng. Từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh vẫn còn một năm rưỡi, do vậy, việc tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, phát triển lý luận, tiếp tục cụ thể hóa điều lệ Đảng, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng vẫn tiếp tục, đòi hỏi phải cao hơn, sâu sát hơn, chặt chẽ hơn để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

“Vấn đề quan trọng nhất, đó là niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy. Bài học xuyên suốt của Đảng ta là dựa vào dân, bám sát dân, lấy người dân làm trung tâm để xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Thực tế hiện nay khi có nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ ở cấp chiến lược bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự thì niềm tin của nhân dân, tâm trạng của nhân dân như thế nào? Đề nghị các đồng chí đánh giá để có những giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng Đảng” - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

NGỌC DIỆP; ẢNH NGỌC LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có sự chuyển biến tích cực. Kết quả này phụ thuộc rất lớn vào nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao