Theo dõi trên

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh: Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ hoạt động của tỉnh

22/02/2024, 05:53

Thời gian qua, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của các cấp ủy Đảng trực thuộc. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng...

Kịp thời tuyên truyền, định hướng

Theo Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, năm 2023, Ban Biên tập đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để thông tin, tuyên truyền định hướng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; tình hình, kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền kịp thời tạo sự lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội... Chất lượng tin, bài đăng trên Cổng thông tin tiếp tục được nâng lên, đã thu hút đông đảo bạn đọc quan tâm truy cập, khai thác thông tin.

anh-chup-man-hinh-2024-02-21-luc-08.09.40.png
Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. 

Bên cạnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng, tích hợp thông tin của Cổng thông tin lên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Năm 2023, Cổng thông tin và các trang thông tin điện tử thành viên đã đăng tải gần 6.000 tin, bài, hình ảnh phản ánh các sự kiện hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy và tình hình hoạt động của các địa phương, đơn vị. Chủ động cập nhật kịp thời và khá đầy đủ các tin, bài viết ở các chuyên mục, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài; các nội dung mang tính tuyên truyền định hướng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, đặc biệt là những vấn đề mà người dân đang quan tâm...

Ngoài ra, để bảo đảm công tác tổ chức, quản lý, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Biên tập. Công tác xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động của Cổng thông tin được duy trì và thực hiện tốt. Chế độ, chính sách cho người viết tin, bài và bộ phận biên tập, kỹ thuật đã được các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định để động viên khuyến khích người viết.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền, thông tin phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên Internet; phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động chung của toàn Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của các cấp ủy Đảng trực thuộc. Đồng thời, chủ động, tích cực tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nét đẹp quê hương, con người Bình Thuận trên các lĩnh vực đời sống xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Mặt khác, phát hiện, đấu tranh, phê phán với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc, trái chiều, góp phần tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.

Đối với Ban Biên tập các trang thông tin điện tử thành viên Cổng thông tin thường xuyên rà soát các banner để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thời sự, tình hình thực tế; chủ động cập nhật nội dung định hướng tuyên truyền, thông tin hàng tháng (trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: www.btgtu.binhthuan. dcs.vn - mục TÀI LIỆU) đến các thành viên của đơn vị, địa phương mình. Đồng thời căn cứ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, địa phương, đơn vị, ngành, đoàn thể mình để bổ sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp, phản ảnh kịp thời tình hình kết quả hoạt động trên các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị...

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Công bố Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài
Ngày 21/3, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố, vận hành Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) (Etaxvn.gdt.gov.vn) và Ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (Etax-Mobile). Tại điểm cầu Bình Thuận – bà Trần Thị Diệu Hoàng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh dự hội nghị.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh: Tuyên truyền kịp thời, đầy đủ hoạt động của tỉnh