Theo dõi trên

Dân vận gắn thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy

23/05/2024, 05:05

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác dân vận thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” gắn với chú trọng triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, từ đầu năm đến nay, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận đạt một số kết quả tích cực. Nổi rõ, công tác chính trị, tư tưởng được tập trung triển khai thực hiện tốt; tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, kịp thời. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo; hoàn thành kiểm điểm và đánh giá, xếp loại năm 2023 trong toàn đảng bộ đảm bảo chất lượng; tiếp tục kiện toàn một số chức danh cán bộ còn khuyết, thiếu; kịp thời cụ thể hóa Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới.

z5282017801143_5e37fdfdee30629222d958c6aec675e6.jpeg

Thanh niên La Gi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, công tác dân vận trên các lĩnh vực được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn dân cư; phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong hệ thống chính trị từ thị xã đến phường, xã có chuyển biến, từng bước nâng cao chất lượng trong từng việc cụ thể...

Để triển khai công tác dân vận thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2024 về “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”; mới đây, Ban Thường vụ Thị ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tập trung quán triệt, chỉ đạo và thực hiện các văn bản của tỉnh, thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện minh bạch, công khai trong triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương từ khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe, nắm bắt tình hình và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết công việc, hồ sơ thủ tục hành chính của bộ phận “một cửa”; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã.

Ban Thường vụ Thị ủy La Gi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết, xử lý đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua hòm thư góp ý tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do đơn vị quản lý, nhất là các vấn đề liên quan đến việc cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị; giám sát việc thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”...

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo
Đến thời điểm hiện tại, mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật về an ninh trật tự, góp phần an sinh xã hội” tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân vận gắn thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy