Theo dõi trên

“Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

14/06/2024, 05:22

Bằng các mô hình cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tạo sức lan tỏa, tiếp thêm động lực mới để các đơn vị trong Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận ở một đơn vị điển hình

Một trong những đơn vị điển hình tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đó là Đảng bộ Cục Thuế tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, bộ phận trực thuộc triển khai cho các tập thể, cá nhân đăng ký và triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực. Trong các mô hình được đăng ký, nổi lên với mô hình “Vận động người nộp thuế kê khai trung thực giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, bởi hiệu quả mà mô hình đã mang lại.

z5534698232535_39044e01789be0b6ac15b7e990dbdb37.jpg
Hội nghị lần thứ 17 - Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Đó là qua quá trình triển khai thực hiện mô hình, đến tháng 9/2023, tổng số hồ sơ chuyển nhượng bất động sản đã giải quyết là 35.114 hồ sơ; số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là trên 170 tỷ đồng. Qua 2 năm thực hiện (2022, 2023) đã tăng 32.951 hồ sơ tương ứng số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là trên 150 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần giúp cho việc thực thi pháp luật thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nền nếp, đảm bảo công bằng, quyền, lợi ích của người nộp thuế, chống thất thu thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức, đạo đức kinh doanh, trong đó có trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật thuế; giúp cho người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật trong chấp hành Luật Quản lý thuế.

Để thực hiện có hiệu quả mô hình trên, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung rà soát, đánh giá phân loại các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu rủi ro thông qua các dấu hiệu nghi vấn; phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện các biện pháp quản lý, chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án... Đặc biệt, Cục Thuế đã ban hành văn bản hoặc thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, có hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhằm khuyến nghị người nộp thuế khi có phát sinh các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản cần nghiêm túc kê khai trung thực, chính xác giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đúng theo giá thực tế giao dịch. Cách làm này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người mua và người bán; tránh những rủi ro pháp lý với cơ quan thuế, cơ quan chức năng cũng như khi phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện do nguyên nhân từ việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không chính xác, trung thực.

Với những nỗ lực, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, năm 2023, mô hình của Đảng bộ Cục Thuế được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Khối và Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh.

z5534697498795_2e5dfac288769412a63258e2aad8355e.jpg
Đảng bộ Cục Thuế với nhiều mô hình trong phong trào “Dân vận khéo”. (Trong ảnh: Về thăm Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận)

Tiếp tục lan tỏa

Hiện nay, Đảng bộ Khối có 78 tổ chức cơ sở đảng, trong đó các loại hình: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 35 cơ sở; khối đảng, đoàn thể và các hội là 22 cơ sở; doanh nghiệp là 21 cơ sở, với tổng số hơn 5.350 đảng viên.

Giai đoạn 2021-2023, các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký xây dựng 211 mô hình “Dân vận khéo” của 195 tập thể và 16 cá nhân; theo đó, đã có 29 chi, đảng bộ cơ sở công nhận 104 mô hình của tập thể và 7 mô hình của cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã công nhận 55 mô hình tập thể của 51 chi, đảng bộ cơ sở là mô hình cấp cơ sở (trong đó, có 19 mô hình cấp Đảng bộ Khối); công nhận 13 mô hình tập thể và 1 mô hình cá nhân của 14 chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là mô hình cấp Đảng bộ Khối; đồng thời, đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy xem xét, công nhận 6 mô hình cấp tỉnh và đã có 4 mô hình được công nhận đạt cấp tỉnh. Nhìn chung các mô hình tham gia thực hiện đều mang lại hiệu quả, thiết thực. Từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra và thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, địa phương và lan tỏa trong nhân dân, đóng góp tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là việc đăng ký mô hình “Dân vận khéo” ở cấp ủy các chi, đảng bộ còn ít; một số mô hình chỉ dừng lại ở bước đăng ký. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có nơi chưa cụ thể, rõ nét nên hiệu quả chưa cao. Đặc biệt có một số chi, đảng bộ cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo, theo dõi các chi bộ trực thuộc, phòng, ban, bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể ở cơ quan đăng ký mô hình “Dân vận khéo”và triển khai thực hiện.

Trong bước đi tiếp theo, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phát huy quyền làm chủ và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lễ trao Giải Búa liềm Vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023
Thông qua các tác phẩm, các nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức và hành động đúng.
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một nhà báo chân chính, một tấm gương mẫu mực
Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam buồn thương, tiếc nuối và kính trọng, đặc biệt là những người làm báo như chúng tôi. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Dân vận khéo” ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh