Theo dõi trên

Đảng bộ huyện Hàm Tân: Bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát

25/03/2024, 05:30

Nhiệm kỳ 2020- 2025, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ huyện Hàm Tân tiếp tục có sự đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ huyện đã xử lý nghiêm minh các tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn này.

Chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Hàm Tân xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng để kịp thời lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Chính vì vậy trong những năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung, tăng cường công tác này nhằm kịp thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước gắn với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

_lan4320.jpg

Huyện ủy Hàm Tân cho biết, từ năm 2011 đến cuối năm 2023, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện kiểm tra 241 tổ chức, giám sát 137 tổ chức và 115 đảng viên; các Ban Tham mưu giúp việc của Huyện ủy đã kiểm tra 120 tổ chức, giám sát 21 tổ chức và 8 đảng viên; Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 744 tổ chức, giám sát 402 tổ chức và 295 đảng viên. Song song đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kịp thời tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 21 tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc: Thiếu trách nhiệm trong công tác, mất đoàn kết nội bộ, bỏ sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quyết định công tác cán bộ không đúng thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 128 đảng viên, với những nội dung như: Những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức lối sống, lĩnh vực đất đai, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện những điều đảng viên không được làm… Cũng trong giai đoạn này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 250 tổ chức và 15 đảng viên; giám sát 103 tổ chức và 94 đảng viên xoay quanh nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU...

Theo đánh giá, hầu hết các cuộc kiểm tra đều có vi phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật và được tiến hành theo quy trình, đảm bảo theo đúng thẩm quyền. Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 tổ chức (hình thức khiển trách); thi hành kỷ luật 82 trường hợp, trong đó khiển trách 48, cảnh cáo 18 và khai trừ 16 đồng chí.

h17.png

Đạt được kết quả trên, Đảng bộ Hàm Tân cho rằng, các cấp ủy trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo quán triệt nâng cao nhận thức về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời, chủ động trong công tác tham mưu của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác kiểm tra giám sát; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của các tổ chức đoàn thể và cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, một trong những kinh nghiệm giúp Đảng bộ huyện Hàm Tân đạt kết quả trong công tác kiểm tra giám sát đó là Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm công tác tổ chức bộ máy, cán bộ ngành kiểm tra; kết hợp tốt việc rèn luyện, tu dưỡng, nêu gương của cán bộ, đảng viên với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thi đua khen thưởng.

Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Có thể nói, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát coi đây là những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Xác định rõ kim chỉ nam này, nên thời gian đến Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng để các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và chấp hành tốt. Đảng bộ huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm hoặc không để tái phạm; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát thật sự là vai trò thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính, chú trọng công tác kiểm tra kết quả khắc phục các khuyết điểm, tồn tại sau kiểm tra.

Cũng theo Đảng bộ huyện Hàm Tân, địa phương này sẽ tăng cường việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau khi kiểm điểm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về công tác cán bộ; về quy định những điều đảng viên không được làm; về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các nguyên tắc cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát, gắn giám sát với kiểm tra, phát hiện sớm, ngăn chặn, giải quyết từ khi mới manh nha; Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng để ngăn ngừa, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm; phải dựa vào tinh thần tự giác của tổ chức Đảng và đảng viên, làm tốt công tác thẩm tra, xác minh; quá trình thực hiện phải công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ.

Đặc biệt sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đối với công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát phải được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, thường xuyên theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kết hợp chặt chẽ giữa ngăn ngừa và xử lý vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, thực hiện giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, dự án, xây dựng, tài chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

NGỌC DIỆP


(2) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIV) vừa tổ chức các kỳ họp 34 và 35 để xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 và 3 đảng viên.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ huyện Hàm Tân: Bài học kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát