Theo dõi trên

Danh sách đơn vị đã thanh tra đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ

21/12/2023, 10:46

Đến ngày 30 tháng 11 năm 2023

1.png
2.png

.


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vì sao doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT cho người lao động vẫn còn?
Theo BHXH tỉnh Bình Thuận, đến 30/9/2023, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu là 164,9 tỷ đồng; trong đó: Chậm đóng BHXH là 140,166 tỷ đồng, chậm đóng BHYT là 18,809 tỷ đồng, chậm đóng BHTN là 4,698 tỷ đồng, chậm đóng BHTNLĐ-BNN là 1,227 tỷ đồng.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Danh sách đơn vị đã thanh tra đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ