Theo dõi trên

Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

04/03/2024, 05:15

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến các tỉnh về dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo đột xuất.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, xây dựng và thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Nguyên tắc chung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Dự thảo nêu rõ các nguyên tắc chung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

Định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ; dựa trên các thành tựu khoa học và công nghệ, đảm bảo tính ổn định trong thời gian nhất định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khi có sự thay đổi công nghệ, quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì định mức phải được điều chỉnh hoặc xây dựng mới. Định mức các bước công việc tương đồng giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông phải bảo đảm tính thống nhất.

Mục tiêu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá (đơn giá) dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí. Định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xác định giá sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TT&TT.

Các cơ quan báo chí xây dựng, trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí và để thực hiện nhận đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công do các cơ quan Nhà nước đặt hàng. Làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ báo chí sử dụng NSNN; thúc đẩy xã hội hóa trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí.

Phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trung ương: các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trình báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đối với cơ quan báo chí đó. Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương: Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền tại địa phương ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và ban hành để áp dụng đối với các cơ quan báo chí tại địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Thông tư hướng dẫn Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực báo chí đối với các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn trình cơ quan chủ quản thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đối với cơ quan báo chí đó. Các cơ quan chủ quản báo chí Trung ương tổ chức thẩm định phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt, ban hành định mức theo hướng dẫn của Thông tư này.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, thuộc phạm vi quản lý của địa phương, sử dụng ngân sách địa phương.

KHÁNH VĨNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bí thư Tỉnh ủy tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
Sáng ngày 27/2, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự Lễ Giao quân năm 2024 tại thị xã La Gi. Tham dự buổi lễ còn có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thị xã La Gi.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí