BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí
2 tháng trước Xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến các tỉnh về dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO