Theo dõi trên

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: “Luồng gió mới” từ Nghị quyết 18. Bài 1

28/09/2022, 05:25

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ quan trọng phải làm vừa là xu thế tất yếu trong tình hình hiện tại. Không thể chậm trễ và không thể đảo ngược”.

Tại Bình Thuận, qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao, theo phương châm vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm, tỉnh đã cơ bản đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo “luồng gió mới” trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bài 1: Khi Nghị quyết “hóa thân” vào thực tiễn

5 năm qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sau khi được sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

“Một người - hai kiếm” – khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Thôn 6, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh hôm nay đã có nhiều đổi thay. Những con đường bê tông trải dài, khang trang, sạch đẹp. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, cái đói cái nghèo đã trở thành câu chuyện của những ngày đã cũ, khi mà cả thôn chỉ còn 5 hộ nghèo. Có được thành quả đó, là sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và cũng không thể không nhắc đến vai trò của ông Nguyễn Đức Lập, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 6.

hinh-dang-uy-khoi.jpg

Ông Lập cho biết, năm 2018, sau khi nghỉ hưu ở xã, ông Lập chính thức đảm nhận “2 vai” cùng lúc là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn. Mặc dù có kinh nghiệm nhiều năm khi công tác tại UBND xã nhưng ông không tránh khỏi những áp lực. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, ông luôn đi sâu, đi sát ở cơ sở để nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn và đảm bảo tính khả thi cao.

Cũng theo ông Lập, sau khi hợp nhất 2 chức danh bí thư - trưởng khu phố, hầu hết các vấn đề quan trọng tại thôn đều được chi bộ chỉ đạo kịp thời. “Trước đây, để nghị quyết được ban hành, đi vào cuộc sống thì phải tổ chức nhiều cuộc họp, hiện nay đã giảm một nửa. Chi bộ đã ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo bám sát thực tế và nhu cầu của nhân dân. Để thực hiện tốt, bản thân tôi phải sắp xếp thời gian cho phù hợp, đồng thời phân rõ lúc nào là việc của bí thư chi bộ, lúc nào là việc của trưởng thôn để triển khai thực hiện tốt nhất”, ông Lập cho biết thêm.

Việc nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các địa phương trong tỉnh quan tâm. Nếu như năm 2016, toàn tỉnh có 11/703 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố (chiếm tỷ lệ 1,56%), thì đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 122/691 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố (chiếm tỷ lệ 17,66%, tăng 16,1% so với năm 2016); 15 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; 4 bí thư chi bộ kiêm cả trưởng thôn, khu phố và trưởng ban công tác mặt trận; 65 bí thư chi bộ kiêm nhiệm chức danh khác. Các chi bộ thôn cơ bản đã nhận thức và xác định được vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình là hạt nhân trong việc định hướng, lãnh đạo toàn diện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh trong hệ thống chính trị của thôn. Những kết quả từ thực tế cho thấy, chủ trương hoàn toàn đúng đắn của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Những cánh tay nối dài của Đảng ở cơ sở, cùng Đảng hóa thân vào thực tiễn cuộc sống đã được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng.

Tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy không những tinh gọn mà đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Một số mô hình tổ chức mới được thực hiện thí điểm đã góp phần đổi mới cơ chế hoạt động, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn.

Có thể thấy rõ nhất là mô hình hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1410-QĐ/TU, ngày 20/02/2019. Ngày 1/4/2019, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 41 chi bộ cơ sở và 41 đảng bộ cơ sở (trong 41 đảng bộ cơ sở: có 16 đảng bộ bộ phận, 303 chi bộ trực thuộc), với hơn 5.500 đảng viên.

Sau hợp nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo sớm ổn định bộ máy đi vào hoạt động và triển khai nhiệm vụ. Bà Lê Thị Hải Duyên, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, nhờ có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ ngay từ đầu và làm tốt công tác tư tưởng trước, trong và sau hợp nhất, tạo sự thông suốt, thống nhất và đoàn kết nội bộ trong thực hiện nên bộ máy cơ quan, Đảng ủy sau hợp nhất đi vào hoạt động nhịp nhàng, phát huy, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cấp bách mà Đề án yêu cầu, giao thực hiện sau hợp nhất, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để bộ máy hoạt động ổn định lâu dài, bền vững về sau.

Cũng theo bà Duyên, qua hơn 3 năm thực hiện Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Đảng ủy Khối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Từ 2 đảng bộ khối, gồm 12 ban, đoàn thể với 43 biên chế; sau khi thực hiện Đề án còn lại 1 đảng bộ khối, tinh giản được 13 biên chế; số lượng các ban, đoàn thể trực thuộc giảm còn 6 đơn vị; lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc giảm từ 24 xuống còn 11 đồng chí; số lượng Đảng ủy viên Đảng bộ Khối giảm từ 54 xuống còn 27 đồng chí. Qua đó, giảm được kinh phí chi lương, hành chính, phụ cấp cấp ủy viên, tiết kiệm được ngân sách nhà nước”, bà Duyên cho biết.

Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời hơn trong tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ. Cấp ủy cơ sở phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được nâng lên; công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, số lượng và chất lượng đảng viên mới ngày càng tăng, hàng năm đều vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Qua rà soát, đánh giá các mô hình thí điểm tại tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thống nhất chủ trương triển khai thực hiện Thông báo số 16 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận” như hiện nay.

KIM ANH - BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển lâm nghiệp trong những năm tới.
Nổi bật
Việc khắc phục sau sự cố sạt lở, tiến độ công trình trọng điểm được báo chí quan tâm phản ánh
BTO-Chiều 28/5, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy phối hợp Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2024. Dự giao ban còn có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, UBND TP. Phan Thiết, đại diện Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: “Luồng gió mới” từ Nghị quyết 18. Bài 1