Theo dõi trên

Giải pháp nào để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên?. Bài 1

19/09/2022, 14:05

Bài 1: Những kết quả quan trọng và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng TCCSĐ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trước tình hình mới yêu cầu TCCSĐ phải linh hoạt và thích ứng để đáp ứng xây dựng TCCSĐ phát triển bền vững hơn. Vậy giải nào để công tác xây dựng TCCSĐ trong tình hình hiện nay…

screenshot_1663663798.png
Hội nghị Tỉnh ủy (khóa XIV) đánh giá tình hình KT - XH, QP - AN, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Từ một số tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu: Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh, trong đó tiêu biểu và nổi bật phải kể đến Chi bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lê Hồng Phong - thuộc Đảng bộ huyện Bắc Bình. Cấp ủy, chi bộ thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ luôn tạo ra không khí cởi mở, chân thành để từng đảng viên bày tỏ chứng kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình và luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị được quan tâm và thường xuyên cử cán bộ là đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ ở các loại hình đào tạo. Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu nhiều năm liền và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu cấp tỉnh.

Cùng đạt được những thành tích nổi bật như Chi bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lê Hồng Phong phải kể đến Đảng bộ Bệnh viện An Phước. Trong nhiều năm qua, cấp ủy luôn tích cực chăm lo công tác cán bộ, bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, kiến thức và năng lực chuyên môn, đặc biệt là công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Chi bộ được thành lập vào cuối năm 2004 với 3 đảng viên, mặc dù là doanh nghiệp tư nhân nhưng nhờ sự quan tâm, hổ trợ đắc lực của Ban Giám đốc Bệnh viện mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ, Giám đốc Bệnh viện cùng các giải pháp tạo nguồn, tổ chức các phong trào thi đua trong các đoàn thể, trong chuyên môn; đến năm 2019, chi bộ được nâng cấp thành đảng bộ, gồm có 3 chi bộ trực thuộc với 70 đảng viên đang sinh hoạt. Với những thành tích đạt được, chi bộ, đảng bộ Bệnh viện An Phước liên tục nhiều năm liền được đảng ủy cấp trên cơ sở xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen của Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đến những kết quả quan trọng

Trong những năm qua, công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở cơ sở được thực hiện kịp thời, nhất là ở những cơ quan, đơn vị sáp nhập, hợp nhất. Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở về tham gia sinh hoạt ở thôn, tổ dân phố là phù hợp, giúp cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên mới ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được quan tâm thực hiện. Một số tổ chức đảng đã phát huy được vai trò tham gia với hội đồng quản trị, ban giám đốc về phương hướng phát triển của doanh nghiệp, công tác cán bộ của doanh nghiệp và chăm lo đời sống người lao động.

screenshot_1663663894.png
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa I/2021

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém được chú trọng. Định kỳ Thường trực Tỉnh ủy có các buổi làm việc trực tiếp ở cơ sở và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn dự, theo dõi, nắm các hoạt động của cấp ủy cấp huyện, đồng thời chọn một số tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Đặc biệt, đến cuối năm 2012, toàn tỉnh đã có 706/706 thôn, khu phố có chi bộ đảng, đạt tỷ lệ 100% và cho đến nay 691/691 thôn, khu phố đều có chi bộ và đã khắc phục triệt để tình trạng trắng đảng viên, trắng tổ chức đảng ở thôn, khu phố. Đồng thời, hiện nay Bình Thuận là một trong số ít những tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập chi bộ quân sự và chi bộ công an.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm được cấp ủy các cấp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hàng năm, bình quân tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chiếm tỷ lệ 16,2%; “hoàn thành tốt nhiệm vụ” chiếm tỷ lệ 65%; “không hoàn thành nhiệm vụ” chiếm tỷ lệ dưới 1%. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ hơn 10%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ hơn 80%. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên được cấp ủy cấp huyện và Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và tặng giấy khen, bằng khen.

Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo và có nhiều giải pháp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều bí thư cấp ủy, chi bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Số lượng ý kiến tham gia sinh hoạt chi bộ nhiều hơn. Đội ngũ cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở có nhiều chuyển biến, bảo đảm chất lượng, tính kế thừa. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.899 đồng chí cấp ủy viên cơ sở nhưng có 1.837 đồng chí có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên, chiếm tỷ lệ 96,74,68%; 1.677 đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, chiếm tỷ lệ 88,3%. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng và quan tâm chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cấp mình xây dựng kế hoạch, tạo nguồn để phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Hàng năm, toàn tỉnh kết nạp hơn 2.000 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Song song với những kết quả, thành tích đạt được của nhiều tổ chức cơ sở đảng vẫn còn những tổ chức cơ sở đảng còn nhiều tồn tại, hạn chế, kết quả đạt được chưa cao. Từ thực tế cho thấy, việc xây dựng, củng cố TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là đòi hỏi tất yếu và có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những yêu cầu trong giai đoạn mới trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vì vậy cần có những giải giải pháp tốt để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đó là những giải pháp nào?

screenshot_1663571347.png
Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tổ chức hội thi Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn giỏi năm 2022.

Đảng bộ tỉnh hiện có 14 Đảng bộ trực thuộc với 469 tổ chức cơ sở Đảng, bao gồm 250 đảng bộ cơ sở và 219 chi bộ cơ sở với hơn 41.000 đảng viên. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện; hệ thống chính trị hoạt động ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhờ đó công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

PHAN MINH QUẢNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thường trực Tỉnh ủy duyệt chương trình, văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh
BTO- Chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh duyệt chương trình, văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp nào để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên?. Bài 1