Giao nhiệm vụ cho các cơ quan khối Đảng năm 2023

09/01/2023, 19:17 - Lượt đọc: 1,110

BTO-Chiều ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp giao ban khối Đảng quý IV/2022, để đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022, một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2023, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan khối Đảng năm 2023.

Trong quý IV/2022, các cơ quan, đơn vị khối Đảng đã chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ được giao. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, các cơ quan, đơn vị trong khối còn làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn đất nước, địa phương đảm bảo thiết thực, ý nghĩa với hình thức sinh động, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội. Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái trên mạng xã hội và internet, nhất là những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm nổi bật….

z4025803989949_aa2a9cd64e40f8d0153a375c5f0a9d8f.jpg

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những công việc mà các cơ quan khối Đảng đã thực hiện trong quý IV/2022, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan khối Đảng thực hiện trong quý I/2023.
Theo đó, từng cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2022.
Từng cơ quan, đơn vị khối Đảng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 cho từng đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được xác định trong quý I/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị toàn thể cán bộ, đảng viên trong dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình trong nhân dân, các vấn đề bức xúc, các vụ việc phức tạp để kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết trong cơ quan, đơn vị đảm bảo chu đáo, an toàn, lành mạnh.

Cũng tại cuộc họp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh. Đối với Báo Bình Thuận, ngoài thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, Báo Bình Thuận tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Chấp hành và triển khai nghiêm túc, kịp thời, có kết quả các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tờ báo. Đảm bảo thông tin kịp thời chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần làm tốt định hướng tư tưởng nội bộ và dư luận xã hội.

Tăng cường công tác phổ biến và phản ánh việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục có nhiều bài viết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Kịp thời, thường xuyên phản ánh sinh động phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền. Có nhiều bài viết nêu gương các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức của báo in và báo điện tử. Giữ ổn định số lượng phát hành báo in theo quyết định chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và phấn đấu lượng truy cập báo điện tử cao hơn năm 2022.
Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên cơ quan, thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm. Kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, nếu có xảy ra thì kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Tiếp tục sắp xếp bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ. Ổn định tư tưởng, đảm bảo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động. Tiếp tục nâng cấp phát triển Báo điện tử theo đề án chuyển đổi số giai đoạn từ năm 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tinh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thiết thực, hiệu quả Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2023; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trong cơ quan; thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu cơ quan, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

P. LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng đô thị thông minh Phan Thiết: Bước khởi đầu quá trình xây dựng chính quyền số của tỉnh
Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) Phan Thiết khánh thành vào tháng 12/2022 đánh dấu bước đi đầu tiên của chính quyền thành phố nhằm tiến tới chính quyền năng động - chính quyền số, hướng tới một chính phủ điện tử như mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 đã đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố; đưa Phan Thiết trở thành đô thị thông minh của tỉnh Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao nhiệm vụ cho các cơ quan khối Đảng năm 2023