HUY HIỆU ĐẢNG

Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng
3 tháng trước Chính trị
BTO-Sáng nay (2/2), Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên.
 • Đảng bộ phường Bình Hưng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi
  8 tháng trước Chính trị
  Sáng 31/8, nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9, Đảng bộ phường Bình Hưng (TP. Phan Thiết) đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng.
 • Phú Trinh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao Huy hiệu Đảng
  một năm trước Chính trị
  BTO-Sáng 19/5/2023, Đảng ủy phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết) tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
 • 243 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2
  một năm trước Chính trị
  BTO-Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 243 đảng viên có từ 30 tuổi đảng trở lên.
 • Trao tặng huy hiệu Đảng cho 211 đảng viên cao tuổi Đảng
  4 năm trước Chính trị
  BT- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ký quyết định tặng huy hiệu Đảng cho 211 đảng viên cao tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), có 12/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh đề nghị trao tặng huy hiệu Đảng cho 211 đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 62 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 30 năm, 62 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 40 năm, 23 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 45 năm, 23 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 50 năm, 31 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 55 năm, 4 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 60 năm, 2 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 65 năm và 4 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 70 năm.
 • Tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng
  4 năm trước Chính trị
  BTO - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và đón xuân Canh Tý năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký 240 quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có từ 30 tuổi đảng trở lên. Trong đó có 59 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 84 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 33 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 23 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
 • Trao tặng huy hiệu Đảng cho 253 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên
  4 năm trước Chính trị
  BTO- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 253 đảng viên từ 30 năm tuổi đảng trở lên vào dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 (1945 – 2019), có 12/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh đề nghị trao tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, 90 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 53 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 21 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 45 năm, 57 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, 18 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm, 7 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm và 7 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 70 năm.
 • Trao  tặng huy hiệu Đảng cho 225 đảng viên cao tuổi
  4 năm trước Chính trị
  BTO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 225 đảng viên cao tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Trong đó, có 65 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 30 năm, 43 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 40 năm, 33 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 45 năm, 38 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 50 năm, 16 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 55 năm, 9 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 60 năm, 3 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 65 năm và 18 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng 70 năm.
 • Trao tặng 166 huy hiệu Đảng
  5 năm trước Chính trị
  BTO- Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và đón xuân Kỷ Hợi năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 166 đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 35 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh của 8/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh). Trong đó tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là 56 đồng chí; tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là 21 đồng chí; tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là 25 đồng chí; tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là 38 đồng chí; tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là 7 đồng chí; tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là 07 đồng chí; tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là 1 đồng chí và 11 đồng chí 70 năm tuổi Đảng.
 • Tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng
  5 năm trước Chính trị
  BT-  Theo Ban tổ chức Tỉnh ủy, nhân kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy  đã tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 138 đảng viên có 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 33 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu.
 • Trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9
  5 năm trước Chính trị
  BTO- Chiều 31/8, Đảng bộ phường Bình Hưng (Phan Thiết) tổ chức trao Huy hiệu Đảng 55, 50, 30 năm cho 10 Đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.  Đợt này, Đảng bộ phường Bình Hưng có 2 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng 55 năm, 6 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng 50 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng 30 năm.Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận những đóng góp mà các đảng viên đã cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 196 đảng viên
  6 năm trước Chính trị
  BT- Thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 196 đảng viên cao tuổi Đảng (25 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu và thường xuyên đau bệnh).
 • 154 đảng viên cao tuổi Đảng được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng
  6 năm trước Chính trị
  BT- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 154 đảng viên có 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 29 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu và thường xuyên đau bệnh) của 12/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Có 49 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 9 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 35 đồng chí được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 45 năm, 39 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, 13 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm, 1 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm, 4 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm và 4 đồng chí được Huy hiệu Đảng 70 năm.
 • Truy tặng Huy hiệu Đảng cho 285 đảng viên
  6 năm trước Chính trị
  BT- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 285 đảng viên cao tuổi đảng. Có 14/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh đề nghị tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 70 năm tuổi đảng (có 31 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu và thường xuyên đau bệnh). Trong đó, có 133 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 16 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 52 đồng chí được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 45 năm, 61 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, 15 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm và 5 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 70 năm.
 • Trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng
  7 năm trước Chính trị
  BTO- Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).Sáng ngày 3/2,Thành ủy Phan Thiết tổ chức trao tặng huy hiệu Đảngđợt 3/2/2017 cho 5 đảng viên cao tuổi Đảng hiện đang sinh hoạt đảng tại các Đảng bộ phường: Phú Thủy, Xuân An, Đức Long.
 • 161 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng
  7 năm trước Chính trị
  BTO- Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017),Đảng bộ phường Xuân An và Phú Thủy vừa tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 161 đảng viên cao tuổi Đảng hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.
 • Trao tặng huy hiệu Đảng cho 1.085 đảng viên
  7 năm trước Chính trị
  BT- Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và đón Xuân Đinh Dậu năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.085 đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (có 16 đảng viên được trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu và thường xuyên đau bệnh của 4/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh). Trong đó tặng và truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 120 đồng chí; tặng và truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 11 đồng chí; tặng và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng 921 đồng chí; tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 20 đồng chí; tặng và truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 5 đồng chí; tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 6 đồng chí; tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 1 đồng chí và 1 đồng chí 70 năm tuổi Đảng.
 • Tặng Huy hiệu Đảng cho 91 đảng viên cao tuổi Đảng
  7 năm trước Chính trị
  BT- Ngày 7/11/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Huy hiệu Đảng cho 91 đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm và 70 năm tuổi Đảng của 14 đảng bộ trực thuộc (có 10 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn). Trong đó có 60 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 9 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 18 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm và 1 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm.
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trao tặng và truy tặng  Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2016
  7 năm trước Chính trị
  BT - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 137 đảng viên cao tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có 25 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu và thường xuyên đau bệnh của 13/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh; đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 71 đồng chí; tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 11 đồng chí; tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 36 đồng chí; tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng là 6 đồng chí; tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là 9 đồng chí; tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là 1 đồng chí và tặng Huy hiệu Đảng 70 năm là 3 đồng chí.
 • Tặng Huy hiệu Đảng cho 166 đảng viên cao tuổi Đảng
  8 năm trước Chính trị
  BT- Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 166 đảng viên cao tuổi đảng. 
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2016
  8 năm trước Chính trị
  BTO- Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và đón xuân Bính Thân năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký quyết định tặng huy hiệu Đảng cho 193 đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm và 65 năm tuổi Đảng. Cụ thể đảng viên có huy hiệu 30 năm tuổi Đảng  là 125 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là 25 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng  là 25 đồng chí;  Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng  là 9 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng  là 1 đồng chí và Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là 8 đồng chí. Đặc biệt, có 15 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khỏe yếu và thường xuyên đau bệnh của 5/15 Đảng bộ trực thuộc tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO