Kỷ niệm 75 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” (11/3/1948 - 11/3/2023): 75 năm làm theo lời Bác

13/03/2023, 08:23 - Lượt đọc: 3,720

Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Bác Hồ có 6 điều dạy về Tư cách người công an cách mệnh: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo”.

Từ ngày đó đến nay, 6 điều dạy của Người đã trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Trải qua 75 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực sự là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

cong-an-1.jpg

Làm theo lời Bác năm xưa…

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và Dân tộc ta, Người đã trải qua một cuộc đời đầy oanh liệt, gian khổ và hy sinh; vô cùng phong phú và cao đẹp. Người đã để lại cho Đảng ta, Nhà nước ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đặc biệt, Người đã để lại nhiều lời huấn thị vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh, trong đó có 6 điều Bác Hồ dạy CAND về "Tư cách người Công an cách mệnh”…

cong-an.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Cảnh sát nhân dân Thủ đô Hà Nội, mùng 1 Tết Quý Mão (1963). Ảnh tư liệu.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong các giai đoạn cách mạng, lực lượng CAND đã luôn quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, hoàn thiện thể chế, huy động các nguồn lực để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an ninh, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ; tăng cường xây dựng công an xã, phường, thị trấn; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, tiên phong triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân và trong công tác phòng, chống dịch bệnh… Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều gương cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm chính; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tận tụy với công việc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; sẵng sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của CAND Việt Nam. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND hơn 75 năm qua đã khẳng định: Mỗi chiến công, mỗi thành tích, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy và những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ CAND cũng đều có nguyên nhân sâu xa do không thực hiện tốt 6 điều dạy của Người. Ở đâu, khi nào cán bộ, chiến sĩ công an luôn thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, thì ở đó nội bộ cơ quan, đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và được nhân dân tin yêu, ủng hộ…

… và lời của Tổng Bí thư hôm nay

tbt.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm 75 năm lực lượng CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy do Đảng ủy Bộ Công an vừa tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “6 điều dạy của Bác chính là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “6 điều dạy đó "quý lắm", "thiêng liêng lắm" và có "ý nghĩa sâu sắc lắm"; từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác mãi mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an chúng ta phải luôn luôn "Dĩ công vi thượng" (tức là phải đặt công việc chung lên trên hết; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết) trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Và thực tiễn đã chứng minh, đúc kết thành bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: Ở đơn vị nào, tổ chức nào, cá nhân nào mà nắm vững, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND thì ở nơi đó, đơn vị đó, cá nhân đó sẽ có bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"; thực sự là những chiến sĩ CAND Việt Nam trong sạch, anh hùng…”.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “6 điều Bác Hồ dạy nghe rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học; lý luận và thực tiễn; phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam. Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ, chiến sĩ Công an cách mạng; là đạo lý, tình cảm; là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân; là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử; là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được… Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ "với tự mình", "với đồng sự", "với Chính phủ và Nhân dân", "với đối tượng, đối tác và kẻ địch", phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hằng ngày của mỗi người; luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng; không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND…”.

duyet-binh.jpg

Mãi khắc ghi 6 lời Bác dạy năm xưa và lời dặn dò của Tổng Bí thư hôm nay, lực lượng CAND quyết tâm đưa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày; thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ CAND, đồng thời cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ thường xuyên “tự soi, tự sửa”; tự tu dưỡng, rèn luyện; luôn luôn tự mình nhận thức sâu sắc và cũng tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và đúng theo yêu cầu và kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng Công an nhân dân.

HUY TOÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
“Mềm hóa” buổi sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”
BTO- Dự buổi sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” của Chi bộ Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự TP. Phan Thiết sáng nay (9/3) có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố.
Nổi bật
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU
Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30 về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 30, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã hành động quyết liệt với quyết tâm cao và mang lại nhiều kết quả rõ nét...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 75 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” (11/3/1948 - 11/3/2023): 75 năm làm theo lời Bác