La Gi: Cải cách hành chính mang lại hiệu quả tích cực

20/10/2022, 14:01 - Lượt đọc: 354

Thời gian qua, UBND thị xã La Gi đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính. Nhờ đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đạt tỷ lệ đúng hạn cao.

img_5667.jpg

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giải quyết các thủ tục hành chính. Chỉ tính riêng trong quý III/2022, UBND thị xã đã tiếp nhận 7.740 hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó có 6.480 hồ sơ đã được giải quyết; tổng hồ sơ đang giải quyết là 1.260 hồ sơ. Có 178 hồ sơ trễ hẹn, chiếm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 2,3% so với tổng hồ sơ tiếp nhận. Hồ sơ trễ hẹn tập trung ở lĩnh vực đất đai. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thành đúng hẹn là 97,7% trên tổng số hồ sơ.

img_5665.jpg

Cùng với đó, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông đã tạo nên một hành chính hiện đại mang tính phục vụ cao.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác chuyên môn của từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức góp phần tăng hiệu suất công việc. Ứng dụng công nghệ thông tin (như phần mềm mail công vụ, chữ ký số, quản lý văn bản & điều hành, phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến…) đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và điều hành của UBND thị xã, UBND các xã, phường và giải quyết kịp thời các công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

MINH DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân ở huyện miền núi
Xác định việc giáo dục và phổ biến pháp luật cho người dân là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật và là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị tại địa phương; hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh thường xuyên xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật cho người dân…
Nổi bật
Triển khai đề tài khoa học hướng tới phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận
Cách đây 2 năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với nhiệm vụ của ngành, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã triển khai nhiều đề tài liên quan nghị quyết này nhằm góp phần phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Cải cách hành chính mang lại hiệu quả tích cực