Theo dõi trên

La Gi: Đưa đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, đúng thực chất

11/09/2019, 13:50

BT- Từ đầu năm đến nay, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn thị xã La Gi tiếp tục có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào chiều sâu, đúng thực chất. Các nội dung cơ bản của phong trào, các cuộc vận động lồng ghép được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.  

                
      
Lễ hội Dinh Thầy Thím góp phần quảng bá    hình ảnh thị xã La Gi đến với du khách thập phương.

 Theo Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã La Gi, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên giám sát xã, phường. Đồng thời, hướng dẫn các xã, phường chú trọng thực hiện những nội dung cơ bản của phong trào như xây dựng gia đình văn hóa, thôn - khu phố văn hóa; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã nông thôn mới. Được xác định là một trong những nội dung cốt lõi phong trào TDĐKXDĐSVH, phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn được các cấp, ngành thị xã chú trọng thực hiện. Toàn thị xã hiện có trên 25.000 hộ đăng ký gia đình văn hóa, tăng 0,03% so với năm 2018; có 68 thôn, khu phố đăng ký xây dựng thôn - khu phố văn hóa. Song song, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thị xã đến cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Đến nay, toàn thị xã đã có 62/68 nhà sinh hoạt thôn, khu phố; 2/4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là Tân Tiến và Tân Hải; 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 4 phường còn lại đều đã phát động xây dựng phường văn minh đô thị. Phấn đấu đến cuối năm 2019, xã Tân Bình và xã Tân Phước đạt xã nông thôn mới; phường Phước Hội, Phước Lộc và phường Tân Thiện đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đã tiến hành hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Trường học đạt chuẩn văn hóa”, “Bệnh viện đạt chuẩn văn hóa” năm 2019. Hiện nay, La Gi có 139/143 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đăng ký đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 97,20%. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tiếp tục diễn ra sôi nổi, thiết thực phục vụ các ngày lễ, tết. Phong trào thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, thu hút nhiều người tham gia tập luyện. Đặc biệt, thời điểm này, thị xã La Gi đã thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa – du lịch Dinh Thầy Thím năm 2019. Lễ hội là dịp để La Gi đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thị xã đến với du khách thập phương.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào thực chất và tiếp tục mang lại hiệu quả cao, thời gian tới, Ban chỉ đạo thị xã phấn đấu sẽ hoàn thành đạt các chỉ tiêu gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học “Đạt chuẩn văn hóa”. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục chủ động nâng cao vai trò nòng cốt, gương mẫu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào. Mặt trận các cấp tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư một cách thiết thực và hiệu quả.

Cùng với đó, chủ động hơn nữa trong triển khai thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép có hiệu quả các phong trào ở cơ sở với phong trào TDĐKXDĐSVH. Tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các tổ tự quản ở thôn, khu phố. Chú trọng công tác xã hội hóa trong việc thực hiện phong trào để phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân…

         
      Thị xã    La Gi phấn đấu đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu    gia đình văn hóa theo tiêu chí nâng cao đạt từ 90% trở lên; có từ    70% thôn, khu phố đạt thôn - khu phố văn hóa năm; 40% phường đạt    danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; triển khai xây dựng từ 2    nhà sinh hoạt thôn, khu phố trở lên.

KIM ANH(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi: Đưa đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, đúng thực chất