Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

15/03/2023, 05:29 - Lượt đọc: 792

Những năm qua, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

11 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh

Theo lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, vào cuối năm 2022 tập thể lãnh đạo Ban đã họp xét, công nhận 11 mô hình đạt tiêu chuẩn mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo theo quy trình, quy định. Trước đó, toàn tỉnh có 561 mô hình được đăng ký ở cấp huyện; trong đó có 6/14 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc công nhận được 71 mô hình cấp huyện gồm Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Quân sự, Biên phòng, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp; có 17 mô hình được đề nghị cấp tỉnh công nhận. Tuy nhiên qua rà soát, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn tại Hướng dẫn số 08 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; chỉ có 11 mô hình “Dân vận khéo” được công nhận cấp tỉnh, trong đó có 10 tập thể và 1 cá nhân.

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế tập trung vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tham gia giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các mô hình triển khai vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ngoài ra, các mô hình “Dân vận khéo” còn góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện công tác an sinh xã hội để giúp đỡ nhân dân; tăng cường tình đoàn kết quân dân. Riêng các mô hình trong thực hiện tốt “04 không” chủ yếu tập trung vào nội dung về “không xả rác nhựa và rác thải sinh hoạt bừa bãi”.

dvk.jpeg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, các mô hình được triển khai thực hiện dù có khác nhau về hình thức, nội dung hoạt động nhưng đều hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương nhằm chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Bước đầu có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương, đơn vị, có tính lan tỏa, ảnh hưởng lớn, tích cực trong cộng đồng dân cư.

Đổi mới công tác dân vận

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng còn lúng túng trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện và xét công nhận mô hình “Dân vận khéo”; chưa thường xuyên quan tâm rà soát, xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành phong trào thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, điển hình hiệu quả còn chung chung, chưa phân biệt giữa mô hình “Dân vận khéo” với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chưa kịp thời xem xét, đánh giá, công nhận, nhân rộng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh gắn với chủ đề năm 2023 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh định hướng chỉ đạo là “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” và Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của hệ thống chính trị về công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng. Từ đó góp phần đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn mới và đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành phong trào thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực. Quá trình thực hiện cần bám sát mục tiêu, yêu cầu chủ đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” và Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Thông qua đó, vận động toàn dân nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023. Từ kết quả thực hiện của năm 2023, tiếp tục duy trì thường xuyên, lâu dài trong các năm tiếp theo.

Song song, tập trung triển khai việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, chú ý bám sát nội dung “04 không” tại Kế hoạch số 189 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của địa phương, đơn vị và trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... để xây dựng những mô hình, điển hình cụ thể, thiết thực và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và 6 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)...

THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”
“Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc”… Đó là một trong những kết quả được khẳng định qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của lực lượng vũ trang tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”