Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận

18/08/2022, 05:43 - Lượt đọc: 666

Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường phối hợp chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận.

Công tác dân vận sát thực tế

Nửa đầu năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp triển khai, thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch phối hợp đề ra. Dấu ấn rõ nét nhất, UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác dân vận sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2022 các cơ quan, đơn vị đã tiếp 2.002 lượt/1.993 vụ việc, trong đó tiếp đông người là 4 lượt/72 người; tiếp nhận 2.384 đơn. Nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân; khiếu nại về việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa khi thu hồi đất; khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp được giải quyết đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

z3646776894580_75b5bd4c4aecb2a0e430e51038f18993.jpg
Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận thăm và tặng quà Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Về phía Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề bức xúc trong nhân dân, các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo để báo cáo, tham mưu, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết ổn định tình hình...

Dân vận hướng về cơ sở

Có thể thấy rõ, những kết quả trong công tác phối hợp thời gian qua đã khẳng định việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh là việc làm thiết thực, ý nghĩa và cần tiếp tục phát huy. Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Chính vì vậy, thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đáp ứng quyền, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, nhân rộng gắn với biểu dương khen thưởng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

KIM ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đảng bộ xã Tam Thanh: “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới
Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bộ mặt nông thôn huyện đảo tiếp tục có nhiều khởi sắc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận