Theo dõi trên

Ngành Thuế: Phấn đấu dự toán thu ngân sách năm 2023 tăng 17,8%

06/12/2022, 04:59 - Lượt đọc: 474

Cục Thuế tỉnh được Trung ương, tỉnh giao dự toán thu ngân sách năm 2023 là 10.006 tỷ đồng, tăng 17,8% so với dự toán năm 2022, bao gồm thu nội địa là 8.606 tỷ đồng.

Thu ngân sách năm 2022 vượt 33,1% dự toán

Thu ngân sách năm nay trong điều kiện có nhiều thuận lợi kinh tế trong nước, của tỉnh phục hồi tích cực. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các doanh nghiệp đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư được đẩy mạnh, xuất khẩu trực tiếp có sự tăng trưởng khá... đã góp phần tăng thu các khoản thuế, phí và lệ phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Trong chỉ đạo, điều hành thu ngành Thuế được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp và sự nỗ lực toàn ngành Thuế thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước, tập trung vào các nguồn thu trọng điểm, đẩy mạnh xử lý nợ đọng, ước thu ngân sách năm 2022 là 11.300 tỷ đồng, vượt 33,13% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 4,25% so năm 2021, trong đó thu nội địa vượt 39,12%.

Hoạt động sản xuất  - kinh doanh phục hồi tích cực tác động thu ngân sách (Ảnh N.Lân)

Có 13/16 khoản thu ngân sách nhà nước vượt so với dự toán HĐND tỉnh giao, gồm: thuế thu nhập cá nhân (vượt 151,66%); thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác (vượt 120,00%); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (vượt 108,70%); lệ phí trước bạ (vượt 93,70%); thu khác ngân sách (vượt 66,67%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (vượt 55,00%); thu tiền thuê đất, mặt nước (vượt 52,35%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (vượt 51,90%); thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (vượt 24,66%); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (vượt 19,86%)... Có 3 khoản thu không đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại và thuế bảo vệ môi trường. Riêng thuế bảo vệ môi trường đạt tương đối thấp (70,85%) do thực hiện chính sách giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa có hiệu lực từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tăng cường giải pháp điều hành thu

Năm 2023, ngành Thuế được Trung ương, tỉnh giao dự toán thu ngân sách là 10.006 tỷ đồng, tăng 17,8% so dự toán năm 2022 do HĐND tỉnh giao, bao gồm thu nội địa là 8.606 tỷ đồng, tăng 19,73%. Trong tổng dự toán thu nội địa, dự toán thu ngân sách của khối tỉnh là 5.256 tỷ đồng, tăng 9,41%. Dự toán thu ngân sách của khối huyện, thị xã, thành phố là 3.350 tỷ đồng, tăng 40,52%. Cụ thể, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều giao tăng thu so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022, mức từ 25 - 150%.

Để phấn đấu đạt dự toán, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành nỗ lực đồng bộ triển khai thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những tháng đầu năm. Thường xuyên chỉ đạo sâu sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh giao. Trong đó, phải vượt thu đều từ các khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết để cân đối chi đầu tư phát triển và các khoản thu từ thuế, phí cân đối để chi thường xuyên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, khuyến khích khởi nghiệp, coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác quản lý thu, tập trung khai thác các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, nhất là các khoản thu từ thuế, phí của các doanh nghiệp, các nguồn thu còn tiềm năng. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, thất thu thuế trong thương mại điện tử; xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục về thuế, hải quan và chính sách miễn, giảm thuế khác theo quy định…

C.TƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thu ngân sách tỉnh “về đích” trước thời hạn
Thu ngân sách nhà nước tỉnh vượt dự toán năm từ rất sớm là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh; nỗ lực của các ngành, địa phương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành Thuế: Phấn đấu dự toán thu ngân sách năm 2023 tăng 17,8%