Ngành Tuyên giáo: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

14/02/2023, 05:27 - Lượt đọc: 516

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năm 2022, ngành Tuyên giáo các cấp đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng khá lớn công việc được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Tích cực đổi mới phương thức hoạt động

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm qua, ngành Tuyên giáo đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để triển khai khá toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Điểm nổi bật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tuyên truyền kịp thời, nghiêm túc, có điểm đổi mới, sáng tạo, hình thức đa dạng, phong phú, tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt cao. Trong năm qua, nhiều hội nghị quan trọng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức như: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng Ban Tuyên giáo Trung ương gắn thực hiện Kết luận số 01 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định của Đảng về nêu gương, nhất là Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Hội nghị học tập, quán triệt 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

image001.jpeg
Hội nghị học tập, quán triệt 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy được tổ chức vào tháng 5/2022.

Một kết quả rõ nét phải kể đến đó là Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội với nhiều hình thức phong phú như: Thông qua phản ánh nhanh bằng điện thoại, báo cáo định kỳ về tình hình dư luận xã hội trên địa bàn, hội nghị báo cáo viên, các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, theo dõi đơn thư khiếu nại tố cáo, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội... Qua đó, tham mưu cấp ủy có biện pháp chỉ đạo, định hướng kịp thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được ngành Tuyên giáo triển khai sâu rộng, nhất là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm triển khai tạo sự lan tỏa trong xã hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực... Có thể thấy, với những kết quả nổi bật đó, ngành Tuyên giáo thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chủ động, đổi mới, sáng tạo

Tuy nhiên, theo nhận định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế. Đáng lưu ý, việc tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ở một số địa phương, đơn vị còn chậm so với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là ở cơ sở. Chưa có nhiều bài viết chuyên sâu đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc. Nhiều vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội trong nội bộ Đảng và nhân dân phản ánh chưa kịp thời; chưa có nhiều giải pháp tham mưu, đề xuất cấp ủy giải quyết dứt điểm, hiệu quả...

Với phương châm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, toàn ngành Tuyên giáo quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo định hướng tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đi đôi với đó, tham mưu lãnh đạo công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, nhất là tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kế hoạch số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội...

KIM ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới
BTO- Chiều 7/2, Đoàn kiểm tra của Quân khu 7 do Thiếu tướng Đặng Văn Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện 190 chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 812.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành Tuyên giáo: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động