Theo dõi trên

Người chấp hành xong án phạt tù sẽ được tiếp cận vốn chính sách

21/11/2023, 05:25

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Kế hoạch này sẽ cụ thể hóa chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua đó, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương trong triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

phong.jpg
Người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (ảnh minh họa).

Các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Mặt trận, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 22 theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù được thụ hưởng chính sách theo quy định. Công an tỉnh cần phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát nhu cầu vay vốn của người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2023 và các giai đoạn kế tiếp. Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn.

Đặc biệt phải giám sát thực hiện vốn vay và thu hồi nợ, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù. Kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc, những trường hợp lợi dụng chính sách, quy định để trục lợi, vi phạm pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22 trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế…

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả
Đến nay, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành hội nghị tổng kết Nghị định 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (NĐ 78) và chuẩn bị hội nghị tổng kết cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới đây.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người chấp hành xong án phạt tù sẽ được tiếp cận vốn chính sách