Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Bài 3

06/10/2022, 05:32 - Lượt đọc: 1,572

Bài 3: Tăng cường các biện pháp quản lý, không để phát sinh điểm nóng

Yêu cầu các chủ dự án thực hiện đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, khuyến khích các cơ sở di dời vào cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây ô nhiễm đang hoạt động trong khu dân cư.

Kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản luật có liên quan đến việc bảo vệ môi trường, thời gian vừa qua, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế sự phát sinh của các nguồn ô nhiễm ra môi trường. Tháng 4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và UBND cấp huyện; khoảng 240 Chủ tịch/Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính cấp xã, phường, thị trấn; khoảng 300 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh.

20220531_150430.jpg
Tình trạng ô nhiễm tại một cơ sở giết mổ ở huyện Bắc Bình (Ảnh tư liệu Ninh Chinh)

Sau tập huấn, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập tổ, đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở nêu trên. Trong đó, La Gi đã kiểm tra 138 cơ sở, qua đó chưa phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Phú Quý đã kiểm tra 68 cơ sở và chưa phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Bắc Bình đã kiểm tra các cơ sở hàng quý, đã đình chỉ và yêu cầu chấm dứt hoạt động 1 cơ sở giết mổ heo do gây ảnh hưởng đến môi trường; Hàm Thuận Bắc đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu 3 cơ sở sản xuất bún, bánh phở, gia công cơ khí gây ảnh hưởng đến môi trường, nhưng ở mức độ thấp khẩn trương xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo quy định; Phan Thiết đã kiểm tra 10 cơ sở thu mua phế liệu tái hoạt động, xử phạt 2 cơ sở dịch vụ du lịch có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn với số tiền phạt là 27 triệu đồng, kiểm tra và yêu cầu khắc phục mùi hôi đối với 3 hộ chăn nuôi heo trong khu dân cư...

Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở đang hoạt động cơ bản thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động. Do đó, tổ, đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu các chủ dự án thực hiện đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, khuyến khích các cơ sở di dời vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đồng thời đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong khu dân cư.

Tập trung xử lý lĩnh vực dễ phát sinh ô nhiễm

Đối với các trang trại chăn nuôi heo, hầu hết đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó một số trang trại tận dụng lại nước thải sau xử lý để tái sử dụng vệ sinh chuồng trại; thực hiện biện pháp giảm thiểu mùi theo quy định. Các trang trại chăn nuôi heo đã nhận thức và có sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường so với trước đây, đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và các biện pháp xử lý mùi hôi.

Thời gian tới, các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý... đối với các dự án chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường cũng như phát sinh điểm nóng về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi. Đồng thời, đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các trang trại chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền quản lý về môi trường của UBND cấp huyện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền đối với Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 5/9/2019, trong đó tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn quản lý (đảm bảo các trang trại trước khi đi vào hoạt động phải có đầy đủ hồ sơ, xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường...); kịp thời phát hiện, chủ động xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định, kể cả việc tạm ngưng hoạt động dự án hoặc thu hồi dự án theo quy định. Đồng thời, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đối với các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi heo thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nghiêm túc thực hiện báo cáo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi heo tại địa phương định kỳ hàng quý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương bố trí, sắp xếp các trang trại đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, vùng phát triển chăn nuôi của địa phương; phù hợp quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi theo quy định của cấp có thẩm quyền. Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh...

Mới đây, ngày 28/9, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hàm Tân tổ chức kiểm điểm liên quan đến việc không gửi báo cáo về kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ hoạt động trong các khu dân cư nhằm phát hiện, xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường mà Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Bài 1
Không chỉ có các trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, mà thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc gây ô nhiễm từ những cơ sở chăn nuôi công nghiệp quy mô nhỏ. Điều này đòi hỏi chúng ta không thể xem nhẹ công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm, cũng như quy hoạch cấp phép đầu tư trong chăn nuôi.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Bài 3